آمار و اطلاعات کشوری

در این بخش آمار و اطلاعات کشوری در قالب آمارنامه های رسمی در دسترس می باشد. آمار نامه های یاد شده در سه جلد، شامل جلد اول (آمار محصولات زراعی )  جلد دوم( آمار آب و خاک، خدمات حمایتی کشاورزی، مبارزه با آفات و بیماری های بخش کشاورزی، گل ها و گیاهان زینتی و دارویی، دام و طیور، آبزیان، تولیدات دام و طیور و آبزیان، بهداشت و درمان(دامپزشکی)، قیمت ها، جنگل ها و مراتع،حوزه های آبخیز، امور اراضی، صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی، امور عشایر، ترویج، آموزش و تحقیقات، تعاونی روستایی ) جلد سوم (آمار محصولات باغی) در سال های مختلف ارائه شده است.

 

جلد اول آمار محصولات زراعی

 

سال زراعی 83 - 1382

سال زراعی 84 - 1383

سال زراعی 85 - 1384

سال زراعی 86 - 1385

سال زراعی 87 - 1386

سال زراعی 88 - 1387

سال زراعی 89 1388

سال زراعی 90 1389

سال زراعی 91 1390

سال زراعی 92 1391

سال زراعی 93 1392

سال زراعی 94 1393

سال زراعی 95 1394

سال زراعی 96 1395

 

جلد دوم

(آب و خاک، خدمات حمایتی کشاورزی، مبارزه با آفات و بیماری های بخش کشاورزی، گل ها و گیاهان زینتی و دارویی، دام و طیور، آبزیان، تولیدات دام و طیور و آبزیان، بهداشت و درمان(دامپزشکی)، قیمت ها، جنگل ها و مراتع،حوزه های آبخیز، امور اراضی، صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی، امور عشایر، ترویج، آموزش و تحقیقات، تعاونی روستایی)

سال 1381

سال 1382

سال 1383

سال 1384

سال 1385

سال 1386

سال 1387

سال 1388

سال 1389

سال 1390

سال 1391

سال 1392

سال 1393

سال 1394

سال 1395

سال 1396

 

آمار نامه کشاورزی جلد سوم محصولات باغی

 ( سطح غیر بارور و بارور ، میزان تولید و عملکرد به تفکیک آبی و دیم )

سال 1387

سال 1388

سال 1389

سال 1390

سال 1391

سال 1392

سال 1393

سال 1394

سال 1395

سال 1396

تاریخ به روز رسانی:
1398/05/23
تعداد بازدید:
548
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal