وزارت جهاد کشاورزی
توزیع حدود 1 میلیارد تومان داروی یارانه‌ای بین زنبورداران
1388/01/22

رييس سازمان دامپزشكي كشور تاكيد كرد: نمونه‌برداري‌ها و آزمايش‌هاي صورت گرفته نشان مي‌دهد كه در سطح كشور بيماري حادي در حوزه زنبورستان‌ها از نظر آزمايشگاهي تاييد نشده است.

دكتر مجتبي نوروي در گفت‌وگو با (ايسنا)، گفت: به دنبال هر خشكسالي و به دليل نبود شهد و گرده در طبيعت زنبورها براي تغذيه با مشكل مواجه مي‌شوند كه در اين حالت بايد زنبورستان‌ها از نظر تغذيه‌ دستي حمايت شوند. وي درباره پديده يا عارضه CCD (فروپاشي زنبورستان‌ها) نيز گفت: اين عارضه فقط در حد 5 تا10 درصد از زنبورستان‌هاي 3 يا 4 استان كشور را درگير كرده است كه البته دليل ايجاد اين مشكل نيز مربوط به حوزه‌هاي پرورشي است و بيماري خاصي در زنبورستان‌ها مشاهده نشده است.

نوروزي با بيان اينكه از حدود سه ماه گذشته در زمينه اين عارضه يك كميته تخصصي فعال كرده‌ايم، ادامه داد: از زمان تشكيل اين كميته آزمايش‌ها و نمونه‌برداري‌ها آغاز شده كه تاكنون به نتايج خاصي نرسيده و مشكل خاصي در رابطه با بيماري‌ها احساس نمي‌كنيم و فقط بايد زنبورداران از نظر تغذيه دستي دقت لازم را داشته باشند و از داروهاي ضد انگلي استفاده كنند.

رييس سازمان دامپزشكي كشور در ادامه گفت: سال گذشته بالغ بر يك ميليارد تومان داروي يارانه‌اي بين تمامي زنبورداران توزيع شده است كه البته اين داروها به خود زنبورداران تحويل داده شده است كه در اين زمينه اتحاديه اصرار دارد اين داروها در اختيار آنها قرار گرفته و از طريق اتحاديه‌ زنبورداران داروها توزيع شود.

وي با بيان اينكه داروهاي مورد نياز زنبورداران نيز همچون ساير داروها سيستم پخش و توزيع مخصوص به خود را دارد، ادامه داد: اگر براي توزيع اين داروها از طريق سيستم اتحاديه عمل كنيم، از يك طرف اعتراض توزيع‌كنندگان داروهاي دامي و داروخانه‌ها را خواهيم داشت و از سوي ديگر به دليل اينكه اين داروها يارانه‌اي است توسط شبكه‌هاي دامپزشكي ما در شهرستان‌ها و استان‌ها توزيع مي‌شود.

او تصريح كرد: قرار دادن وظيفه توزيع داروها در اختيار اتحاديه با ضوابط بهداشتي اين سازمان همخواني ندارد ولي در سال جاري اين آمادگي را داريم كه اگر مشكل خاصي در سراسر كشور در حوزه بيماري‌هاي انگلي زنبورستان‌ها وجود داشته باشد اقدامات لازم را همچون سال گذشته انجام دهيم.

نوروزي با بيان اينكه اتحاديه زنبورداران مي‌تواند درخواست واردات و توزيع آنها را داده و اين سازمان فقط به نظارت بهداشتي بپردازد، افزود: اگر قرار باشد دارويي براي كمك به زنبورداران بخريم مناقصه برگزار مي‌كنيم كه اتحاديه زنبورداران نيز مي‌تواند در مناقصه شركت نمايد و واردات داشته باشد و اين سازمان در راستاي اجراي اصل 44 قانون اساسي از طريق بخش خصوصي اقدام به واردات دارو مي‌كند.

اداره كل روابط عمومي وزارت جهاد كشاورزي

pr@agri-jahad.ir
Pr@maj.ir

تعداد مشاهده خبر20 بار
تصاویر مرتبط
tempShow
Powered by DorsaPortal