وزارت جهاد کشاورزی
طرح جامع خرید و فروش محصولات کشاورزی واسطه گری را کاهی می دهد
1386/12/13

اجراي طرح جامع خريد و فروش محصولات كشاورزي شايد منجر به حذف كامل واسطه ها نشود ولي واسطه گري را كاهش خواهد داد.

 بهمن محمدي  عضو كميسيون كشاورزي مجلس  افزود: هم اكنون طرح جامع ساماندهي خريد و فروش محصولات كشاورزي در استان فارس در حال اجراست و هنوز در كل كشور به مرحله اجرا نرسيده است.

وي با بيان اينكه اگر اين طرح با برنامه و كارشناسي انجام شود مانع واسطه گري از توليد تا مصرف خواهد شد، تصريح كرد: از آنجا كه سود واقعي محصولات كشاورزي به دليل حضور واسطه ها بدست توليد كننده(كشاورز) نمي رسد، با اجراي اين طرح، سود اصلي به توليد كننده رسيده و قيمت تمام شده براي مصرف كننده نهايي محصول نيز كاهش خواهد يافت.

عضو كميسيون كشاورزي مجلس گفت: حذف واسطه ها در خريد و فروش محصولات كشاورزي امكان پذير نيست بنابراين اجراي طرح خريد و فروش محصولات كشاورزي، منجر به كاهش واسطه گري خواهد شد.

عضو كميسيون كشاورزي مجلس با بيان اينكه اين طرح براي اينكه به مرحله عملياتي برسد نيازمند سرمايه گذاري در اين طرح و آشنايي به امور بازرگاني علمي و صحيحي است خاطر نشان كرد: وقتي طرح جامع مطرح مي شود بايد تمامي ابعاد موضوع بررسي شده و نيروهاي انساني براي اجراي طرح، شيوه هاي اجرايي و اهداف آن مورد مطالعه و كارشناسي قرار گيرد


اداره كل روابط عمومي وزارت جهاد كشاورزي
pr@maj.ir
pr@agri-jahad.org
www.pr.maj.ir

تعداد مشاهده خبر22 بار
تصاویر مرتبط
tempShow
Powered by DorsaPortal