وزارت جهاد کشاورزی
معاون‌ امور باغبانی‌ وزارت‌ جهاد کشاورزی: 15‌ درصد درصادرات‌ محصولات‌ باغی‌ کشور‌ از اهداف‌ برنامه‌ چهارم‌ توسعه‌ جلوتر هستیم‌‌
1386/06/12

معاون‌ امور باغباني‌ وزارت‌ جهاد كشاورزي گفت درصادرات‌ ميوه‌ و محصولات‌ باغي‌ كشور‌15‌ درصد از اهداف‌ برنامه‌ چهارم‌ توسعه‌ جلوتر هستيم‌‌.

حسين يوسفي امروز در پنجمين‌ همايش‌ علوم‌ باغباني‌ كشور در شيراز افزود تا پايان‌ برنامه‌ چهارم‌ توسعه‌ بايد صادرات‌ محصولات‌ باغي‌ به‌ ‌2‌ ميليارد دلار برسد كه‌ سال‌ گذشته‌/‌810‌ هزار تن‌ محصول‌ به‌ ارزش‌ يك‌ ميليارد و ‌660‌ ميليون‌ دلار صادر شد.‌ ‌

وي با بيان‌ اينكه ‌امسال‌ ‌200‌ هزار هكتار از باغهاي‌ كشور توسعه‌ و اصلاح‌ مي‌ شود افزود ‌با احتساب‌ اين‌ مقدار سطح‌ باغها‌ به‌ بيش‌ از ‌2‌ ميليون‌ و ‌800‌ هزار هكتار مي‌ رسد ‌.

معاون‌ باغبان‌ وزارت‌ جهادكشاورزي‌ با بيان‌ اينكه‌ باغباني‌ در كشور ما نوپاست‌ گفت‌‌‌600‌ هزار هكتار از باغهاي‌ هنوز در مرحله‌ نهال‌ است‌ ‌.

اقاي‌ يوسفي‌ از شناسنامه‌ دار كردن‌ ‌21‌ ميليون‌ نهال‌ در كشور امسال ‌خبر داد و افزود ‌امسال‌ ‌500‌ ميليارد ريال‌ براي‌ توسعه‌ صنايع تبديلي‌ در كشور در نظر گرفته ‌شده ‌است‌ كه‌ منابع اعتباري‌ بنگاههاي‌ زود بازده‌ نيز به‌ ان‌ اضافه‌ خواهد شد ‌.

عليرضا طلايي ‌رئيس‌ انجمن‌ علوم‌ باغباني‌ كشور نيز گفت‌ ‌امروزه‌ دوره‌ هاي‌ اموزشي‌ و ارائه‌ گزارشهاي‌ علمي‌ به‌ طوريكه‌ براي‌ مجموعه‌ دانش‌ پژوهان‌ فن‌ جداگانه‌ اي‌ باشد در كشور ما رونق‌ گرفته‌ است‌ ‌.

دبير علمي‌ اين‌ همايش‌ ‌4‌ روزه‌ هم‌ با بيان اينكه‌ هدف‌ از پنجمين‌ همايش علوم‌ باغبان ‌ايران ‌ارائه‌ يافته‌ هاي‌ جديد در پيدا كردن راهكارهاي علمي‌ براي‌ بهبود محصولات‌ باغي‌ از لحاظ كمي‌ و كيفي‌ است‌ افزود ‌از ‌1356‌ مقاله‌ رسيده‌ به ‌دبيرخانه ‌همايش ‌ ‌218‌ مقاله‌ به‌ صورت‌ سخنراني‌ و ‌517‌ مقاله به‌ صورت‌ پوستر ارائه‌ مي‌ شود ‌.

خوشخو بيوتكنولوژي‌ /‌ريز ميوه‌ ها /‌گياهان‌ دارويي‌ /‌خشك‌ ميوه‌ ها /‌ميوه‌ هاي‌ معتدله‌/ گرمسيري‌ و نيمه‌ گرمسيري‌ و سبزيكاري‌ را از موضوعات‌ اين‌ مقاله‌ ها برشمرد ‌.اداره كل روابط عمومي وزارت جهاد كشاورزي
pr@maj.ir
pr@agri-jahad.org
www.pr.maj.ir

تعداد مشاهده خبر16 بار
تصاویر مرتبط
tempShow
Powered by DorsaPortal