وزارت جهاد کشاورزی
یافته‌های جدید تحقیقاتی برای سازگاری با شرایط خشکی ارایه می شود
1387/02/04

محققان سازمان ترويج، آموزش و تحقيقات كشاورزي و مؤسسات ذيربط به راهكارهاي مناسبي براي سازگاري گياهان با شرايط خشكي دست يافتند.

سرپرست مؤسسه تحقيقات چغنرقند كشور با اعلام اين مطلب گفت: با توجه به بروز خشكسالي به خصوص در زراعت چغندر قند كه به آب زيادي نياز دارد، پيش‌بيني مي‌شود كه سطح زير كشت اين محصول كاهش يابد.

دكتر داريوش طالقاني افزود: مؤسسه تحقيقات اصلاح و تهيه بذر چغندرقند كشور با انجام پژوهش‌هايي موفق به كاهش 20 درصدي آب در زراعت چغندرقند شده است.

وي در خصوص يكي از تحقيقات كاربردي انجام شده در اين زمينه گفت: پژوهش انجام شده در پنج منطقه كشت چغندقند در طي سه سال بررسي نشان داد كه مي‌توان در شرايط خشكي، روش آبياري را تغيير داد و از يك طرف مزرعه را آبياري كرد.

دكتر طالقاني در خصوص روش كار گفت: در شرايط عادي در روش آبياري نشتي از تمام جويچه‌ها براي آبياري مزرعه استفاده مي‌شود اما در شرايط خشكسالي مي‌توان از آرايش كاشتي استفاده كرد كه دو رديف كشت روي يك پشته قرار گيرد و گياه فقط از يك طرف آبياري شود.

وي افزود: در مزارعي كه كشت و كار به روشهاي معمول انجام شده است، مي‌توان در هنگام آبياري  از جويچه‌هاي 1، 3، 5، 7 و ... براي آبياري مزرعه استفاده كرد و در نوبت بعدي اين جويچه‌ها را مسدود و اقدام به آبياري جويچه‌هاي 2، 4، 6، 8 و ... كرد، به عبارت ديگر در اين روش در هر نوبت آبياري ، گياهان فقط از يك طرف آب استفاده مي كنند.

سرپرست مؤسسه تحقيقات اصلاح و تهيه بذر چغندرقند در ادامه گفت: با اين روش حداقل تا 20 درصد در مصرف آب در زراعت چغندر قند صرفه‌جويي مي‌شود اما لازم است كه كشاورزان  در زمان آبياري توجه ويژه اي داشته باشد و درمواقعي كه پشته‌ها مي‌شكند، اقدام به اصلاح آنها كند.

وي همچنين ازامكان استفاده اين روش در زراعت ساير گياهان رديفي از جمله ذرت، پنبه و ... خبر داد و افزود: تحقيقات گسترده‌اي توسط ساير مؤسسات ذيربطدر اين خصوص  انجام شده است.

دكتر طالقاني در پايان گفت: مؤسسه اصلاح و تهيه بذر جغندرقند تحقيقات ديگري براي سازش بري شرايط خشكي و خشكسالي انجام داده است كهدر خبر هاي آتي به اطلاع خواهد رسيد./اداره كل روابط عمومي وزارت جهادكشاورزي
pr@maj.ir
pr@agri-jahad.org
/www.pr.maj.ir

تعداد مشاهده خبر13 بار
تصاویر مرتبط
tempShow
Powered by DorsaPortal