وزارت جهاد کشاورزی
تهیه و توزیع نهاده های کشاورزی،ارائه خدمات مشاوره ای،ترویجی و فنی به بخش خصوصی واگذار می شود
1386/07/15

دكترخليليان ساختار تشكيلات وزارت جهاد كشاورزي از بزرگترين ساختارهاي مديريتي ستادي دركشورخواند و افزود: بر اساس سياست هاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي وزارت جهاد كشاورزي موظف به واگذاري بخشي ازفعاليت ها به بخش خصوصي و تعاوني است كه اقدامات مذكور در اين راستا اجرايي مي شود.

وي با اشاره به آغاز تشكيل شركت هاي خدمات فني و مهندسي از سال جاري،اظهار داشت: با كمك فارغ التحصيلان دانشگاهي تهيه و توزيع نهاده هاي كشاورزي،ارائه كليه خدمات مشاوره اي،ترويجي و فني به تدريج به تعاوني ها و بخش خصوصي واگذار مي شود.

دكترصادق خليليان در گفتگو با مهر با اشاره به واگذاري هفت مجتمع و  شركت وزارت جهاد كشاورزي در سال جاري در چارچوب سياست هاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي، گفت: درراستاي واگذاري بخشي ازفعاليت ها به بخش خصوصي و تعاوني در سال جاري طرحي در وزارت جهاد كشاورزي تهيه و تدوين شد كه به موجب آن ساختاراداري وزارتخانه مي تواند 40 درصد كاهش يابد.

وي اعلام كرد: مصوبه واگذاري شركت خدمات حمايتي كشاورزي از هيئت دولت اخذ شده و به زودي اجرايي مي شود.

معاون برنامه ريزي و اقتصادي وزارت جهاد كشاورزي اعلام كرد: اجراي طرح كاهش 40 درصدي ساختار وزارت جهاد كشاورزي حدود 300 ميليارد تومان صرفه جويي در هزينه هاي جاري وزارتخانه  به همراه دارد.

وي بيان كرد: دررابطه با امورزيربنايي بخش كشاورزي اقداماتي همچون كارهاي آب و خاك و آبخيزداري،توسعه تحقيقات كاربردي و ترويج كشاورزي محور برنامه هاي وزارت جهاد كشاورزي قرارمي گيرند.اداره كل روابط عمومي وزارت جهاد كشاورزي
pr@maj.ir
pr@agri-jahad.org
www.pr.maj.ir

تعداد مشاهده خبر10 بار
تصاویر مرتبط
tempShow
Powered by DorsaPortal