وزارت جهاد کشاورزی
تاكيد وزير كشور بر نقش مردم و تشكل هاي مردم نهاد در توسعه كشاورزي
1392/08/07

وزير كشور با تاكيد بر نقش مردم و تشكل هاي مردم نهاد در توسعه كشاورزي گفت : امنيت غذايي از مؤلفه هاي مهم قدرت و امنيت ملي است.

به گزارش خبرنگار واحد مركزي خبر ، عبدالرضا رحماني فضلي در چهارمين كنگره ملي خانه كشاورز افزود : بايد با تكيه بر مردم و بصيرت ملي به تقويت قدرت ملي كمك كنيم.

وي با اشاره به موضوع امنيت غذايي گفت : خانه كشاورز بايد به آن توجه كند ، تامين امنيت غذايي با رويكرد رقابتي باشد و در متن مسائل جامعه كشاورز و قدرت كشاورز ديده شود.

رحماني فضلي با تاكيد بر ضرورت تقويت قدرت اقتصادي اظهار داشت : در اين زمينه توليد حرف اول را مي زند و صنعت و كشاورزي از مقوله هاي حوزه توليد هستند و بايد ارزش افزوده

كشاورزي نصيب كشاورزان شوند.

وي گفت : خانه كشاورز بايد نقش بين المللي هم داشته باشد و در نظام اقتصاد بين الملل ديده شود.

وزير كشور گفت : كم بودن توان علمي جامعه كشاورزي در ايران و حاكميت نگاه سنتي به كشاورزي و ضعف بهره وري در كنار ضعف مكانيزاسيون سبب كاهش توليد شده است.

رحماني فضلي افزود : بايد با حمايت و تقسيم كار تشكل هاي مردم نهاد ؛ روش هاي بهره برداري از منابع اب و خاك را ارتقا دهيم و به كشاورزي پايدار و تنوع شيوه هاي كشت علمي برسيم.

وي خواستار حمايت از تشكل ها ، هيئت ها و نهادهاي سنتي مانند خانه كشاورز شد كه نهادهاي سنتي را در قالب يك نهاد مدرن ساماندهي كرده است.

رحماني فضلي اظهار داشت : براي اينكه از ظرفيت مردم برخوردار شويم بايد نهادهاي مردم محور را در حوزه هاي صنفي و تخصصي به كار بگيريم.

وي گفت : خانه كشاورز يكي از موضوع ها و تشكل هايي است كه از ابتداي تشكيل تاكنون برغم فراز و فرودهايي كه داشته است در جايگاه خوب و مناسبي قرار دارد و به نفع كشور است.

تعداد مشاهده خبر7 بار
تصاویر مرتبط
tempShow
Powered by DorsaPortal