وزارت جهاد کشاورزی
معرفی ارقام جدید پنبه با عملکرد بیشتر و زودرسی مناسب
1392/08/28

به دنبال انتشار مطلبي مورخ 26/8 /92 از سوي خبرگزاري ايلنا با عنوان " بذر نامناسب سطح زير كشت پنبه را كاهش داد/ احتمال قطع كامل كشت پنبه در كشور" روابط عمومي وزارت جهاد كشاورزي به اين شبهات پاسخ داده است.متن جوابيه به شرح زيراست:

بر پايه گزارش هاي استاني ميزان توليد سالجاري وش حدود 210 هزار تن پيش بيني شده كه نسبت به سال گذشته (حدود 207 هزارتن وش) كاهش و يا تغيير قابل توجهي نخواهد داشت. اين در حالي است كه از سوي موسسه تحقيقات پنبه كشور طي سال هاي اخير ارقام جديدي معرفي گرديده كه زارعين به لحاظ عملكرد بيشتر و زودرسي مناسب، كشت و كار آنها را به ويژه در مناطق شمالي كشور ترجيح مي دهند. به موازات فعاليت هاي تحقيقاتي داخل كشور، اداره كل پنبه، دانه هاي روغني و نباتات صنعتي طي سال هاي اخير پيگيري هايي مرتبط با واردات ارقام جديد را به عمل آورده كه آزمايشات بررسي كمي و كيفي آنها در مناطق به پايان رسيده و هم اكنون مقدمات كار براي واردات آنها با همكاري موسسات تحقيقاتي و سازمان حفظ نباتات فراهم گرديده است. همچنين طرح توسعه كشت پنبه هم اكنون توسط اداره كل پنبه،‌ دانه هاي روغني و نباتات صنعتي با تجديد نظر تهيه و در دست پيگيري است. ضمن اينكه علاوه بر فعاليت هائي كه در زمينه مكانيزاسيون برداشت پنبه طي سال هاي اخير به انجام رسيده، علي رغم تنگناهاي اعتباري براي واردات تعداد قابل توجهي كمباين پنبه توسط بخش خصوصي با بهره مندي از 60 درصد يارانه ، برنامه ريزي و در دست انجام است كه به زودي نتيجه بخش خواهد بود. لازم به ذكر است پيگيري و تحقق بسياري از موارد مشروحه فوق و ديگر خواسته هاي اعضاء پنبه كار، عمدتاٌ از وظايف اصلي اتحاديه تعاوني هاي پنبه كاران بوده كه متاسفانه به دليل عدم توانمندي و عدم اعتقاد به اصل مشاركت، از اقدام عملي خودداري و در مواردي با مصاحبه هايي اينچنيني تنها براي استمرار حضور در صحنه و بدون ارائه پيشنهاد سازنده، مواردي را مرتبط و نامرتبط در جامعه مطرح مي نمايند.

تعداد مشاهده خبر22 بار
تصاویر مرتبط
tempShow
Powered by DorsaPortal