وزارت جهاد کشاورزی
پایانه های خشکی کشور در اختیار بخش کشاورزی قرار می گیرد
1392/08/07

وزير راه و شهرسازي براي بهبود وضعيت حمل و نقل و مسكن بخش كشاورزي و روستايي كشور، تشكيل شوراي هماهنگي حمل و نقل و مسكن روستايي را به صورت مشترك با خانه كشاورز پيشنهاد داد.

به گزارش ايرنا، ˈعباس آخونديˈ در مراسم اختتاميه چهارمين كنگره سراسري خانه كشاورز كه در ارودگاه فرهنگي شهيد باهنر تهران برگزار شد، افزود: وزارت راه و شهرسازي آمادگي دارد با كمك خانه كشاورز سياست گذاري هاي اين بخش را بررسي كند.

وي ادامه داد: در 30 سال گذشته وزارت راه و شهرسازي براي رفع محروميت ها اقدامات خوبي را انجام داده به طوري كه 100 هزار كيلومتر راه روستايي ايجاد شده است اما در حال حاضر با دو مشكل جدي مواجه هستيم كه اميدواريم با تشكيل شوراي هماهنگي برطرف شود.

به گفته وي هشتاد سال از عمر حدود 54 هزار كيلومتر راه هاي روستايي كشور مي گذرد و متاسفانه در ايران فاقد سيستم راهداري روستايي هستيم چرا كه در كشور نظامي براي نگهداري راه هاي روستايي نداريم.

وزير راه و شهرسازي تصريح كرد: اگر راه ها نگهداري نشود، ظرف مدت چند سال تمامي سرمايه گذاري ما از بين خواهد رفت و به سرمايه گذاري مجدد نياز پيدا مي كنيم ، بنابراين به سازماني نياز داريم كه براي راهداري روستايي در سوانح طبيعي از اين راه ها حفاظت كند، برخي از اين راه ها ممكن است بهره وري كمتري داشته باشد و يا گلوگاه (مناطق دسترسي) تامين شود، تا راندمان راه ها افزايش يابد.

آخوندي تاكيد كرد: خوشبختانه وزارت راه و شهرسازي براي افزايش راندمان ، نقشه تمامي راه هاي روستايي را روي سيستم الكترونيك در اختيار دارد كه در صورت نياز در اختيار خانه كشاورز نيز قرار مي دهد.

وي درخصوص پايانه هاي خشكي كشور گفت: اين پايانه ها همچون پايانه هاي هوايي و دريايي مي تواند در حمل و نقل محصولات كشاورزي موثر باشد در حال حاضر در بنادر خشك انبارهايي را داريم كه با درجه هاي حرارت متغير حفظ مي شود كه مي تواند در فرودگاه امام خميني (ره) و حتي بنادر خشك به صورت انبوه در اختيار بخش كشاورزي قرار گيرد.

به گفته آخوندي كشاورزان از امكانات اين بنادر مي توانند استفاده بيشتري كنند و خودشان در جهت سرمايه گذاري تكميلي اين بنادر ياري رسانند تا صادرات محصولات كشاورزي، دامي و حمل و نقل روستايي ايجاد شود و بهره وري بخش كشاورزي افزايش يابد.

وي در بحث عمران روستايي گفت: در سال 1372 برنامه پنجساله دوم توسعه در حال تكميل بود كه در كميسيون عمران مجلس حضور داشتم و بنا بر پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي آن زمان در برنامه پنجم تبصره سند دار كردن املاك روستايي مطرح شد كه مورد تاكيد كميسيون عمران وقت قرار گرفت.

وي افزود: امروز پس از گذشت 18 سال 2 ميليون و 700 هزار واحد روستايي سند رسمي دارند كه مي توانند كار تجاري انجام دهند واميدواريم اين امر توسعه يابد.

اجراي طرح هادي نيز در 13 هزار روستا اجرايي شده و قرار است در 27 هزار روستاي ديگر نيز اجرايي شود.

وي اظهاركرد: همچنين براي بهبود يك ميليون و 600 هزار واحد مسكوني روستايي تسهيلات ارايه شده است و اين روند ادامه خواهد داشت.

وزير راه و شهرسازي ابراز اميدواري كرد در 100 روز روي كار آمدن دولت يازدهم بتوانيم 1000 كيلومتر راه روستايي را افتتاح كنيم و اعتقاد داريم حفظ و بهبود زندگي روستائيان در اولويت برنامه هاي دولت قرار دارد.

وي تاكيد كرد: در حال حاضر توسعه روستايي يكي از دغدغه هاي وزارت راه و شهرسازي است و تلاش داريم سياست هاي درستي را انتخاب كنيم. 

آخوندي گفت: در واقع بخش كشاورزي و توسعه روستايي را يك اقتصاد بخشي نمي دانيم بلكه تصور مي كنيم توسعه روستايي به معناي حفظ و صيانت از سرزمين ايران است و بدون توسعه بخش كشاورزي و روستايي از ايران چيزي باقي نمي ماند.

به گفته آخوندي در كشورهاي اروپايي كه همه چيز بر مبناي اقتصاد آزاد برنامه ريزي مي شود حجم حمايت از بخش كشاورزي بسيار گسترده است، به طوري كه امروز كشورهاي اروپايي سرمايه گذاري وسيعي در بهبود مناطق كشاورزي و روستايي خود دارند و بخشي از بودجه اتحاديه اروپا براي رفع مشكلات اين دو بخش تخصيص مي يابد.

وي گفت: آنها به اين نتيجه رسيده اند كه اگر بخواهند اروپاي سبز، آباداني و محيط زيست خود را حفظ كنند بايد در توسعه بخش كشاورزي از جمله منابع طبيعي، جنگل ها، گردشگري روستايي سرمايه گذاري كنند. اين در حاليست كه سهم كشاورزي در اشتغال اروپا 2 درصد است اما براي اين ميزان حاضرند سرمايه گذاري كنند.

وزير راه و شهرسازي گفت: مشكل ايران اين است توسعه روستايي و توسعه بخش كشاورزي فقط به مفهوم حمايت از كشاورزان نيست بلكه حمايت از سرزمين ايران است تا با توسعه اين بخش زندگي در مناطق روستايي قابل رقابت با مناطق شهري باشد تا روستايي ما انگيزه لازم را براي زندگي در مناطق روستايي داشته باشد.

تعداد مشاهده خبر17 بار
تصاویر مرتبط
tempShow
Powered by DorsaPortal