وزارت جهاد کشاورزی
4 شرکت زیر مجموعه شرکت مادرتخصصی خدمات کشاورزی تا پایان سال واگذار می‌شود
1388/07/06

 

رئيس هئيت مديره شركت مادرتخصصي خدمات كشاورزي گفت: 4 شركت زيرمجموعه اين شركت مادرتخصصي تا پايان سال واگذار مي‌شوند.نصرالله خادم در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس، در مورد واگذاري شركتهاي زيرمجموعه شركت مادرتخصصي خدمات كشاورزي گفت: 4 شركت شامل شركت خدمات حمايتي، شركت هواپيمايي ويژه، شركت مهندسي آب‌وخاك و شركت پشتيباني امور دام در مرحله دوم ارزيابي دارايي‌ها قرار دارند كه تا پايان سال واگذار مي‌شوند. رئيس هئيت مديره شركت مادرتخصصي خدمات كشاورزي در مورد شركت خدمات حمايتي كشاورزي گفت: اين شركت مرحله اول ارزيابي دارايي‌ را گذرانده و در مرحله دوم ارزش‌گذاري قرار دارد، همچنين شركت خدمات هواپيمايي ويژه نيز در حال ارزيابي است و شركت پشتيباني امور دام نيز در اين مرحله قرار دارد. خادم در مورد ارزش اين شركتها افزود: ‌ارزش دارايي‌هاي اين شركتها در دو مرحله توسط كارشناسان رسمي دادگستري ارزيابي مي‌شوند و از طريق سازمان خصوصي‌سازي به صورت مزايده واگذار و نرخ ارزيابي نهايي در اطلاعيه آن سازمان ذكر خواهد شد. وي در مورد توزيع كود شيميايي از طريق شركت خدمات حمايتي و ارتباط آن با واگذاري اين شركت گفت: سيستم طوري برنامه‌ريزي شده است كه حتي بعد از واگذاري شركت خدمات حمايتي ذره‌اي از كارهاي توزيع كود شيميايي دچار وقفه نشود و كشاورزان با مشكل مواجه نشوند. خادم تأكيد كرد: فقط شخصيت حقوقي سهامدار اين شركتها از دولت به بخش غير دولتي تغيير و فعاليت شركتها مانند گذشته ادامه پيدا مي‌‌كند. رئيس هئيت مديره شركت مادرتخصصي خدمات كشاورزي در مورد اعتراض پرورش دهندگان ماهي گرمابي به پرداخت پول و عدم دريافت كود شيميايي گفت: در حال حاضر جريان توزيع كود شيميايي در كشور به طور كامل و روان انجام مي‌شود و هيچ خللي از محل بحث‌هاي واگذاري در اين كار وارد نشده است. خادم در ادامه افزود: توزيع كود در اوج فصل زراعي زماني انجام مي‌شود كه پرورش‌دهندگان به آن نياز ندارند، لذا از توزيع كود در آن زمان خودداري مي‌شود، تا از آن سوء استفاده نشود و زماني كه پرورش‌دهندگان ماهي به كود شيميايي نياز دارند، توزيع كود بين كشاورزان به پايان رسيده است.

رئيس هئيت مديره شركت مادرتخصصي خدمات كشاورزي افزود: عمده نياز پرورش‌دهندگان ماهي كود اوره است كه در اين زمينه كارخانه‌هاي مواد شيميايي توليد اوره علاوه بر تأمين كل نياز كشور براي صادرات كود اوره نيز توليد مازاد دارند. خادم افزود: سال گذشته علاوه بر تأمين كل نياز كود اوره در كشور بخشي نيز صادر شد و امسال نيز قسمتي از آن صادر خواهد شد. وي در مورد واگذاري شركت پشتيباني امور دام و مجتمع مرغ لاين بابل‌كنار گفت: با توجه به اينكه مجتمع مرغ لاين يك مجتمع استراتژي براي كشور است، به بخش خصوصي واگذار نمي‌شود و تلاش براين است با تصميم وزير جهاد كشاورزي اين مجتمع به عنوان يك مجموعه حاكميتي زيرمجموعه معاونت امور دام و يا زير نظر يكي از مؤسسات تحقيقاتي سازمان تحقيقات كشاورزي به فعاليت خود ادامه دهد.

اداره كل روابط عمومي وزارت جهاد كشاورزي
pr@agri-jahad.ir
Pr@maj.ir

تعداد مشاهده خبر26 بار
تصاویر مرتبط
tempShow
Powered by DorsaPortal