وزارت جهاد کشاورزی
تحقق افزایش 2/1 درصدی راندمان آبیاری در گرو تامین اعتبار
1387/04/01

معاون وزير جهاد كشاورزي گفت: براساس برنامه چهارم توسعه سالانه بايد 1.2 درصد راندمان آبياري افزايش يابد كه در صورت تامين اعتبارات اين هدف براي امسال محقق مي شود.

فريد اجلالي در گفتگو با مهر درباره راندمان آبياري در بخش كشاورزي گفت: ميزان راندمان آبياري در سالجاري هنوز محاسبه نشده، ولي در سال گذشته راندمان آبياري 41.2 درصد بوده است.

معاون وزير جهاد كشاورزي بيان كرد: براساس برنامه چهارم توسعه سالانه بايد 1.2 درصد راندمان آبياري دركشورافزايش يابد، ولي به دليل اينكه در سال گذشته بودجه تخصيص يافته به بخش كشاورزي كمتراز ميزان پيش بيني شده بود، اهداف بخش در خصوص راندمان آبياري محقق نشد.

وي اظهارداشت: اگر مجلس لايحه دو هزار ميليارد توماني خشكسالي و سرمازدگي را تصويب كند با اختصاص اعتبارات پروژه هايي كه در كليه استانها مشخص شده، درزمان معين اجرا مي شود.

اجلالي تعداد كل پروژه هاي تعريف شده در بخش آب و خاك در سالجاري را بالغ بر7 هزار و 100 پروژه اعلام كرد و افزود: اين پروژه ها براي كليه استانهاي كشور تعريف شده است.

معاون صنايع و امور زيربنايي وزارت جهاد كشاورزي با اشاره به تحقق 40 درصدي اهداف پيش بيني شده در بخش آب و خاك در برنامه چهارم توسعه، تصريح كرد: عدم تحقق كامل اهداف برنامه به دليل تخصيص نيافتن بودجه پيش بيني شده براي اجراي برنامه ها و طرحهاي بخش بوده ، زيرا 40 درصد بودجه به بخش تخصيص يافته است. 


اداره كل روابط عمومي وزارت جهاد كشاورزي

www.pr.maj.ir

pr@maj.ir

pr@agri-jahad.ir

تعداد مشاهده خبر11 بار
تصاویر مرتبط
tempShow
Powered by DorsaPortal