وزارت جهاد کشاورزی
ایران رییس شورای حکام سیرداپ شد
1390/09/23

وزير جهاد كشاورزي درباره نشست شوراي حكام گفت: شوراي حكام از 15 كشور آسيا و اقيانوسيه تشكيل شده و هم اكنون كشورهاي عضو سيرداپ بايد بتوانند از تجربه روستايي اعضاء درباره عمران روستايي، سرمايه گذاري در بخش كشاورزي، مشاغل روستايي، مشاغلي براي زنان و ايجاد نهادهايي براي تامين مالي روستاييان بهره مند شوند. به گزارش ايرنا،صادق خليليان اظهارداشت: جمهوري اسلامي ايران از روز( سه شنبه ) مسئوليت رياست سيرداپ را برعهده گرفته است كه بايد تجربيات ايران به كشورهاي عضو سيرداپ منتقل شود. وي ادامه داد: پروژه هاي مشترك از طريق سيرداپ در بين اعضاء به توافق مي رسد و بخشي از اين منابع مالي از طريق خود كشور و بخشي ازطرف مقابل كه به صورت مشترك كار را انجام مي دهد، تامين مي شود. وزير جهاد كشاورزي اضافه كرد: همچنين سيرداپ داراي حق عضويت هايي است كه تامين اعتبار برخي از پروژه ها از اين محل نيز امكان پذير است. وي گفت: مشاركت و سرمايه گذاري مشترك از سوي دولت ها و بخش خصوصي منجر به اجراي پروژه هاي متنوعي در زمينه عمران، توسعه روستايي و سرمايه گذاري در بخش كشاورزي، ايجاد مشاغل خرد و مرتبط با روستاييان خواهد شد.

تعداد مشاهده خبر14 بار
تصاویر مرتبط
tempShow
Powered by DorsaPortal