وزارت جهاد کشاورزی
گردهمایی سراسری مدیران امور مالی وزارت جهاد کشاورزی
1390/07/26

 

گردهمايي سراسري دو روزه مديران امور مالي سازمان جهاد كشاورزي استان‌ها، سازمان‌هاي تابعه و شركت‌هاي مادر تخصصي وابسته در روزهاي 20 و 21 مهر ماه سال جاري و با حضور معاون توسعه مديريت و منابع انساني و روساي ادارات دفتر و مديران امور مالي در سالن نعمتي جم وزارت جهاد كشاورزي برگزار گرديد.

در اين گردهمايي دكتر صدرالسادات در اهميت جايگاه امور مالي در دستگاه‌هاي دولتي نكاتي را اشاره و گفت: مديران امور مالي ضمن حفظ نگاه حرفه‌اي و فني به مسائل امور مالي با رعايت قوانين و مقررات ناظر بر وظايف و ماموريت‌هاي امور مالي به گونه‌اي برنامه ريزي نمايند تا مدبرانه، نقشها و تعهدات اداري مديران و مقامات سازماني ايفاء گردد.

در ادامه گردهمايي مديركل اموراداري و رفاه و پشتيباني و رئيس مركز نوسازي و تحول اداري پيرامون بازنشستگي پيش از موعد ، مسائل تامين اجتماعين ،سيستم اتوماسيون يكپارچه و.. توضيحاتي را ارائه داده و به سوالات مطروحه پاسخ گفتند.
همچنين در ادامه گردهمايي مسائل تخصصي مرتبط با امور مالي از جمله قانون برنامه پنجم توسعه، قانون بودجه سال 90 و ضوابط اجرايي آن، موضوع تامين اجتماعي، بازنشستگي پيش از موعد ، مسائل مرتبط با صندوق معذوريت از كار و كارافتادگي ، نظام آراستگي سازماني، اسناد راهبردي برنامه پيشرفت جهاد ي و... مورد بحث و بررسي قرار گرفت. 

تعداد مشاهده خبر14 بار
تصاویر مرتبط
tempShow
Powered by DorsaPortal