وزارت جهاد کشاورزی
تاسيس43 كشتارگاه صنعتي در كشور
1388/06/02

رئيس سازمان دامپزشكي كشور گفت: از ابتداي سال تاكنون حدود 20 كشتارگاه سنتي در كشور تعطيل شده و كشتار آنها به كشتارگاه‌هاي صنعتي منتقل شده است. دكتر مجتبي نوروزي در مصاحبه با خبرنگار ما گفت: سازمان دامپزشكي با تسهيلاتي كه به بخش خصوصي داده 43 كشتارگاه صنعتي و بزرگ در كشور تاسيس كرده است كه عمده كشتار دام كشور در اين كشتارگاه‌هاي بهداشتي و صنعتي انجام مي‌شود.

وي افزود: تا 5 سال گذشته 750 كشتارگاه سنتي در كشور مشغول فعاليت بود كه در اين مدت 350 كشتارگاه سنتي تعطيل شد. دكتر نوروزي گفت: بر اساس برنامه زمانبندي سازمان دامپزشكي در 5 سال آينده نيز تعداد كشتارگاه هاي سنتي را به رقم 100 مي رسانيم. رئيس سازمان دامپزشكي افزود: اين سازمان هم اكنون در همه كشتارگاه هاي سنتي نيز كه زير نظر شهرداري ها اداره مي شود نظارت هاي دقيق انجام مي دهد.

وي خاطر نشان كرد: در حال حاضر 100درصد مرغ هاي عرضه شده در بازار كشور در كشتارگاه‌هاي صنعتي ذبح مي‌شود و تنها بخش كوچكي از گوشت دام در كشتارگاه‌هاي سنتي ذبح مي‌شود كه آنهم با نظارت هاي دقيق سازمان دامپزشكي انجام مي شود.

اداره كل روابط عمومي وزارت جهاد كشاورزي
pr@agri-jahad.ir
Pr@maj.ir

تعداد مشاهده خبر12 بار
تصاویر مرتبط
tempShow
Powered by DorsaPortal