وزارت جهاد کشاورزی
اقدامات وزارت جهاد کشاورزی برای مقابله با آفت مگس مدیترانه‌ای در باغ ها
1390/07/25

روابط عمومي وزارت جهاد كشاورزي در پاسخ به خبري كه در تاريخ ۲۰ مهرماه جاري با عنوان «آسيب مگس مديترانه‌اي به باغ‌ها مغفول مانده است» به نقل از "علي‌اصغر يوسف‌نژاد" نماينده مردم ساري در مجلس شوراي اسلامي منتشر شده، جوابيه‌اي به خبرگزاري خانه ملت ارسال كرده كه متن آن را در ادامه مي‌خوانيد:

 مگس ميوه مديترانه‌اي آفت بومي آفريقا بوده و هم‌اكنون در بيش از ۹۰ كشور دنيا شيوع دارد و داراي ميزبان‌هاي فراواني است كه در بعضي از مناطق به ۲۵۰ تا ۳۰۰ گونه گياهي مي رسد كه مهمترين آنها خرمالو، هلو، شليل، انجير، انار و مركبات هستند. برابر سوابق موجود آفت ياد شده در دهه هاي ۳۰ تا ۶۰ در كشور وجود داشته و دوباره در سال ۱۳۸۵ در مازندران و در سال ۱۳۸۶ در استان فارس و چند استان ديگر كشور گزارش شده است. براي مديريت و كنترل مگس مديترانه اي نيز برابر دستورالعمل هاي صادره از سوي مراكز تحقيقاتي، سازمان حفظ نباتات با تشكيل اكيپ هاي رديابي، شناسايي و شبكه هاي مراقبت با برگزاري كلاس هاي آموزشي براي آگاهي باغداران و نيز صدور ابلاغيه، پيامك، جرايد مكتوب و ديجيتال و رسانه ملي اقداماتي به شرح زير انجام شده است:

 الف) آموزش و اطلاع رساني:

 برابر برنامه پيش بيني شده و براي آگاهي باغداران تاكنون ۶۲۵ فقره كلاس آموزشي گروهي در سطح روستاها و مراكز برگزار كه ۳۱ هزار و ۳۷۸ نفر در اين دوره ها شركت كرده اند. در ضمن با همكاري صدا و سيماي مركز مازندران برنامه آموزشي با حضور كارشناسان حفظ نباتات، محققين مركز تحقيقات كشاورزي و مديرعامل اتحاديه باغداران تهيه و پخش گرديد. همچنين ضبط برنامه راديويي روستا در مازندران و ديگر برنامه ها از طريق راديو پيام نيز چندين نوبت در ارتباط با اقدامات پيشگيرانه اطلاع رساني شد.

 ب) تهيه و توزيع ملزومات:

 تاكنون مقدار ۱۶ هزار و ۸۱۰ ليتر پروتئين هيدروليزات، ۳ هزار و ۷۲۶ ليتر مايع سراتراپ، هزار و ۴۴۵ عدد تله مكفل، ۳ هزار و ۷۵۰ عدد بيولور (فرمون)، يك هزار و ۵۷۰ عدد صفحه چسبنده، ۱ هزار و ۶۵۱ ليتر حشره كش مالاتيون و ۲ هزار و ۹۸۰ عدد كارت زرد جهت رديابي و پيش آگاهي و مبارزه با آفت مگس ميوه مديترانه اي توزيع گرديده و در صورت نياز هر منطقه آمادگي تامين وجود دارد و در همين راستا نيز بخش هاي خصوصي مجاز نسبت به تهيه و توزيع تجهيزات و ملزومات فعال گرديدند.

 ج) عمليات اجرائي:

 براي رديابي و پيش آگاهي حدود ۲ هزار تله در ايستگاه هاي پيش آگاهي نصب كه در طول هفته مورد بازديد و ارزيابي كارشناسان قرار گرفته و تعداد بيش از ۱۰ هزار تله توسط باغداران در سطح باغات جهت كاهش انبوهي جمعيت نصب شده است و در ابتداي سال تاكنون ۳هزار و ۹۲۰ هكتار از باغات استان مورد بازديد كارشناسان قرار گرفت و براي مبارزه روي ۳۷۴ هزار و ۶۳۰ اصله درخت براي از بين بردن مگس طعمه پاشي (تركيب پروتئين هيدروليزات و حشره كش مالاتيون) صورت گرفته است كه در اين خصوص تاكيد مي گردد براي حصول نتيجه مطلوب باغداران با كارشناسان حفظ نباتات مشورت نمايند.

 در پايان نيز دوباره از باغداران درخواست مي‌شود براي حفظ محصول نكات ذيل را مورد توجه جدي قرار دهند. ميوه هاي رسيده هرچه زودتر برداشت شود نصب تله در باغ حذف گردند. كليه ميوه هايي كه به هر دليل پاي درخت ريخته شده جمع آوري و برابر دستورالعمل معدوم گردند و طعمه پاشي با نظر كارشناسان انجام شود.

تعداد مشاهده خبر21 بار
تصاویر مرتبط
tempShow
Powered by DorsaPortal