وزارت جهاد کشاورزی
جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی سبب افزایش بهره‌وری عوامل تولید می‌شود
1386/01/21

تهران، خبرگزاري جمهوري اسلامي ‪

 

داخلي. اقتصادي. كشاورزي. اراضي.

رييس سازمان امور اراضي ايران گفت: اجراي قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي به افزايش بهره‌وري عوامل و منابع توليد منجر مي‌شود.

"عليرضا اورنگي" روز سه‌شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: اجراي اين قانون همچنين سبب توليد تجاري براي بازار محلي، ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي در مقايسه با توليد معيشتي مي‌شود.

وي تامين فرصت جهت استفاده از فناوري وبكارگيري تجهيزات سودمند و مناسب، افزايش سطح زمين قابل كشت ناشي از يكپارچه‌سازي،امكان توسعه امور زيربنايي ، افزايش توليد در واحد سطح و در نتيجه افزايش درآمد كشاورزان،جلوگيري از اتلاف و هدررفت منابع پايه و عوامل توليد،امكان اعمال مديريت بهينه در سطح مزارع، افزايش كيفيت توليد،جلوگيري از مهاجرت روستاييان و اشتغالزايي و كاهش بيكاري را از ديگر تحولات ناشي از يكپارچه‌سازي و تجميع اراضي برشمرد.

به گفته وي، اجراي قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي زراعي همچنين سبب تجميع قطعات زمينهاي پراكنده مي‌شود. به طوري كه اراضي يك فرد در يك يا دو قطعه با اشكال هندسي مناسب قرار گيرد.

اورنگي در ادامه با بيان آنكه زمين بستر حيات و سرمايه و ثروت ملي است، اظهار داشت: حفاظت، حمايت و بهره‌برداري اصولي و بهينه از زمين داراي اهميت فراواني است.

وي افزود: خرد و پراكنده بودن اراضي، آنها را از حيز انتفاع خارج و به فرسايش و تخريب اراضي منجر مي‌شود.

به‌گفته وي، خرد بودن اراضي همچنين سبب توسعه شهرنشيني، افزايش غيرمنطقي هزينه توليد درواحد سطح، عدم توجيه اقتصادي وامكان جذب سرمايه،عدم كاربرد فناوري مناسب، فقدان سياستگذاري صحيح در ارتباط با كاربري زمين ، فقر و مشكلات اجتماعي ، عدم رقابت و سودآوري توليد در بخش كشاورزي در مقايسه با ساير بخشها و ... مي‌شود.

وي گفت: بر اين اساس، تجميع قطعات و يكپارچه‌سازي اراضي سبب مي‌شود دولت بتواند در راستاي عدالت اجتماعي، اقدامهاي حمايتي خود را از بهره برداران خرد توسعه داده و بهبود مديريت و استفاده از منابع نيز مي‌تواند از پيامد هاي يكپارچه‌سازي اراضي باشد كه نفع آن نيز به همان بهره‌برداران خرد برمي‌گردد و اين سبب نزديك شدن به تحقق عدالت اجتماعي مي‌شود.

اورنگي تصريح كرد، افزون بر اين، امنيت غذايي كه در اصول مختلف قانون اساسي نيز مطرح شده، در گرو افزايش توليد و بهبود شاخص تغذيه است كه اين مهم با تجميع قطعات و يكپارچه‌سازي اراضي سهل‌الوصول‌تر است.

رييس سازمان امور اراضي كشور در پايان درخصوص سياستهاي دولت براي اجراي اين قانون، گفت: دولت درصدد استفاده از سياستهاي تشويقي براي بهره‌برداران پيشرو در اجراي اين قانون و نيز آگاهي دادن به بهره‌برداران از طريق ترويج فرهنگ يكپارچه‌سازي است.
اداره كل روابط عمومي وزارت جهاد كشاورزي
              www.pr.maj.ir
تعداد مشاهده خبر19 بار
تصاویر مرتبط
tempShow
Powered by DorsaPortal