وزارت جهاد کشاورزی
طرح‌های آمارگیری بخش کشاورزی همزمان با آغاز و پایان سال زراعی و فصل تولید اجرا می شود
1390/08/09

به دنبال انتشار مطلبي درخبرگزاري فارس مورخ 26/6/90با عنوان "آمارهاي ديرهنگام و ناكافي بخش كشاورزي براي تحقيق و برنامه ريزي "روابط عمومي وزارت جهادكشاورزي به اين شبهات پاسخ داده است.در متن اين جوابيه آمده است: طرح‌هاي آمارگيري بر خلاف آمارهاي كارشناسي نيازمند صرف وقت زياد، تامين اعتبار لازم، داشتن نيروي انساني مجرب و متخصص در بخش آمارگيري كشاورزي همراه با عمليات ميداني است. براي اينكه نتايج طرح آمارگيري مورد اعتماد باشد تمام فعاليت‌ها از جمع‌آوري گرفته تا استخراج ‌بايد با دقت و كيفيت قابل قبول ارائه شود، مبالغه نيست اگر عنوان كنيم وزارت جهاد كشاورزي در بين دستگاه‌هاي دولتي بيشترين حجم اجراي طرح‌هاي آماري را دارد كه به طور مستمر و از ساليان گذشته تاكنون هر ساله با همت و تلاش كارشناسان اين وزارتخانه، طرح‌هاي آمارگيري را اجرا نموده است كه بطور مثال مي توان طرح آمارگيري از محصولات زراعي نظيرگندم و جو، طرح آمارگيري هزينه توليد محصولات استراتژيك، طرح آمارگيري محصولات دائمي(باغداري)، طرح جديدي مانند تمام شماري از فعاليت بهره برداران پرورش زنبور عسل كشور و همچنين جمع آوري آمار عملكرد از سازمان ها و زير بخش ها را نام برد.

توضيح اينكه طرح‌هاي آمارگيري محصولات زراعي معمولاً بر اساس سال زراعي از اول مهر ماه سال قبل شروع و تا اواخر شهريور سال بعد ادامه دارد. به عنوان مثال طرح آمارگيري گندم و جو و هزينه توليد در سال زراعي 90/89 از اول مهر ماه سال 89 شروع و تا پايان شهريور سال 1390 خاتمه مي‌يابد. در طرح آمارگيري گندم و جو و هزينه توليد پس از برگزاري دوره آموزشي براي عوامل اجرايي و انتخاب آمارگيران و بازبينان و اجراي عمليات ميداني از اواخر مرداد ماه با مراجعه به 6800 آبادي نمونه دركل كشور و 480هزار خانوار بهره بردار و تكميل 85هزار پرسشنامه بهره برداري با استفاده از روش نمونه گيري و فهرست برداري(ده گردشي) انجام مي‌شود.

عمليات ميداني طرح حداقل 45 روز به طول مي‌انجامد، در حين و يا پس از اجراي عمليات ميداني پرسشنامه هاي تكميل شده بازبين ها و گروه‌هاي نظارتي كنترل مي‌شوند و سپس كار داده‌آمايي در استان‌ها شروع و پس از اتمام داده‌آمايي بر اساس برنامه زمانبندي اعلام شده لوح فشرده به دفتر آمار و فناوري اطلاعات وزارت جهاد كشاورزي ارسال مي شود.

فرايند بررسي داده ها به لحاظ فني در دفتر آمار و فناوري اطلاعات آغاز و كار استخراج از اين مرحله شروع مي شود كه حداقل 6 ماه پس از اجراي عمليات ميداني زمان لازم است تا نتايج نهايي اعلام شود.

همچنين طرح‌هاي آمارگيري ساير محصولات زراعي، محصولات خاص، هزنيه توليد ساير محصولات زراعي نيز پس از برگزاري دوره آموزشي در كل كشور براي عوامل اجرايي و انتخاب آمارگيران و بازبينان، عميلات ميداني در اواسط آبان ماه و با مراجعه به حدوداً 10هزار آبادي نمونه در كل كشور و 650 هزارخانوار بهره بردار و قريب به 130هزار پرسشنامه بهره برداري به مدت 45 روز اجرا مي‌شود. در بعضي از شهرستان‌ها اجراي طرح آمارگيري محصول مورد نظر بدليل شرايط نامساعد جوي و سردسير بودن مناطق و برداشت محصول به طول مي‌انجامد كه زمان آمارگيري را طولاني‌تر مي‌ كنند.همچنين طرح آمارگيري از محصولات دائمي (باغداري) كه زمان اجراي آن متفاوت است. طرح آمارگيري باغداري سال 89 با همكاري مركز آمار ايران در اواخر سال گذشته در كل كشور به اجرا در آمد كه نتايج آن توسط مركز آمار ايران در دست استخراج است و تا اواخر مهر يا آبان ماه سال جاري به صورت مقدماتي انتشار مي‌يابد. همان‌گونه كه اشاره گرديددر اكثر طرح‌هاي آمارگيري بخش كشاورزي نياز به مراجعه مستقيم به بهره برداري و واحدهاي بهره برداري است. در خصوص آمار عملكردي از سازمان‌ها و زير بخش‌هاي مربوط، اين اطلاعات پس از بررسي و پردازش و مكاتبات لازم با زير بخش‌ها، جمع آوري مي‌شود. به عنوان مثال اطلاعات مربوط به آمار عملكرد سال 89 تا تا تاريخ 1/4/90 (با توجه به مبادله اسناد بودجه‌اي در هر سال مالي) به طول مي‌انجامد و آمار عملكرد زير بخش‌ها معمولاً در نيمه دوم سال بعد در اختيار دفتر آمار و فناوري اطلاعات مي‌گيرد كه پس از بررسي‌هاي لازم و كنترل اعداد و ارقام مربوطه، نتايج آن در نيمه دوم سال بعد انتشار مي‌يابد كه اين آمارها پس از نهايي شدن توسط واحدهاي تخصصي مربوطه، بلافاصله در سايت درج مي شود لذا بيان اينكه آمارها حداقل دو سال عقب تر است اصلاً با طرح‌هاي آمارگيري وزارت جهاد كشاورزي مطابقت ندارد.

همان‌طوري كه در همه‌جا براي اجراي طرح‌هاي آمارگيري، زمان اجراي عمليات ميداني، آموزش عوامل اجرايي طرح، كنترل لازم در حين عمليات ميداني، داده‌آمايي، استخراج اطلاعات نياز به زمان دارد و چنانچه احتمالاً اشكالي در هر يك از مراحل اجراي طرح پيش بيايد زمان انتشار نتايج را طولاني‌تر مي كند كه همه اينها ‌بايد مدنظر نويسنده محترم قرار مي‌گرفت. آمارهاي وزارت جهادكشاورزي براساس برنامه از قبل تعيين شده اجرا و پس از بررسي‌هاي لازم (كنترل و نظارت) استخراج و در اختيار استفاده‌كنندگان قرار مي‌گيرد و همواره تلاش بر اين است كه زمان اجراي طرح تا مرحله انتشار را با توجه به نظارت‌هاي قانوني كه توسط مركز آمار ايران و وزارت جهادكشاورزي در كل كشور در حين اجراي طرح‌هاي آمارگيري انجام مي‌گيرد كوتاهتر كند.

همچنين در مطلب منعكس شده آن خبرگزاري آورده شده با افتخار مقابل آمارنامه كشاورزي جلد دوم سال 1388 عنوان "جديد" درج شده است كه بايد گفت منظور از عنوان جديد آمار جديد ارائه شده نبوده بلكه انتشار كتاب جديد است. اين كتاب حاوي آمار و اطلاعات عملكرد قريب به 20 زيربخش وزارتخانه است و همانند سالنامه آماري مركز آمار ايران، پس از يكپارچه سازي و جمعبندي اطلاعات همه زيربخش‌ها انتشار مي‌يابد.

همچنين آورده شده براي دسترسي به ميانگين قيمت محصولات كشاورزي، نام كاربري و كلمه عبور موردنياز خواهد بود كه متاسفانه توجه نشده است كه براي مدير سيستم و كاربران استاني نام كاربري و كلمه عبور نياز است. مخاطبان مي‌توانند از بخش گزارشات بدون نياز به نام كاربري و كلمه عبور به اطلاعات موردنظر دسترسي پيدا كنند. در ادامه مطلب منعكس شده توسط آن خبرگزاري آورده شده كه چطور مي‌توانند با آمارهاي تاريخ مصرف گذشته، برنامه‌ريزي‌هاي طولاني مدت و كوتاه مدت داشته باشند و... كه بايد گفت هر روز از سوي سازمان‌هاي دولتي و غيردولتي، پژوهشگران، دانشجويان و اساتيد دانشگاه‌ها جهت دريافت فايل اطلاعات مختلف آماري يا همان آمارهاي "تاريخ مصرف گذشته" براي انجام كارهاي پژوهشي و نگارش پايان‌نامه‌ها به وزارت جهادكشاورزي مراجعه مي‌نمايند و هر روز هم تعدادشان بيشتر مي شود و حتي همان آمارها براي بررسي و مطالعه سير زماني و روند انجام كارهاي آماري مورد مراجعه مخاطبان است. در خاتمه دفتر آمار و فناوري اطلاعات وزارت جهادكشاورزي از هرگونه پيشنهاد و انتقاد سازنده همه دلسوزان در راستاي بهبود تهيه، توليد و انتشار آمار بخش كشاورزي با سعه صدر استقبال مي كند.

تعداد مشاهده خبر112 بار
تصاویر مرتبط
tempShow
Powered by DorsaPortal