وزارت جهاد کشاورزی
900 تعاونی در زمینه منابع طبیعی در کشور فعالیت دارند
1386/12/26

مديرنظام هاي بهره برداري وزارت جهاد كشاورزي گفت: در حال حاضر 900 تعاوني در استانها و شهرهاي كشور در زمينه منابع طبيعي تشكيل شده است كه سطحي معادل سه ميليون و 262 هزار و 830 هكتار را مديريت مي كنند.

سيد غلامحسين طباطبايي مديردفتر نظام هاي بهره برداري وزارت جهاد كشاورزي در گفت و گو با خبرنگار موج؛ با بيان اين مطلب، اظهار داشت: اولين تعاوني در زمينه منابع طبيعي در سال 61 با عنوان تعاوني هاي مرتعداري تشكيل و پس از آن انواع تعاوني ها در حوزه هاي گوناگون ايجاد و هر سال بر تعداد آنها افزوده شد.

وي با اشاره به اهداف تشكيل تعاوني هاي منابع طبيعي يادآور شد: تعاوني هاي منابع طبيعي به دنبال رسيدن به اهداف كاهش تدريجي سرمايه گذاري دولت، ايجاد اشتغال و كسب درآمد از محل فروش محصولات، جلوگيري از مهاجرت روستائيان به شهرها، تغيير مطلوب زندگي مردم از طريق واگذاري امور توليدي مرتبط در قالب شركتهاي تعاوني تشكيل شده است.

مديردفتر نظام هاي بهره برداري جهاد كشاورزي تصريح كرد: جلوگيري از تجاوز و تخريب عرصه هاي منابع طبيعي ، جلوگيري از چراي بي رويه دام، استفاده از تسهيلات بانكي بخش تعاون در سرمايه گذاري در بخش هاي جنگل و توسعه و تحكيم مشاركت در تعاون عمومي بين اقشار محروم جامعه از ديگر اهداف تشكيل تعاوني هاي منابع طبيعي بوده است.

اداره كل روابط عمومي وزارت جهاد كشاورزي
pr@maj.ir
pr@agri-jahad.org
www.pr.maj.ir

تعداد مشاهده خبر15 بار
تصاویر مرتبط
tempShow
Powered by DorsaPortal