وزارت جهاد کشاورزی
براساس پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی؛ امسال ‪۸/۶تریلیون ریال یارانه نهاده‌ها و عوامل تولید کشاورزی پرداخت می شود
1386/03/06

براساس پيشنهاد وزارت جهادكشاورزي ،دولت امسال هشت تريليون و ‪۶۸۱ميليارد ريال يارانه نهاده‌ها و عوامل توليد كشاورزي را تامين و پرداخت مي‌كند.

اين ميزان يارانه به موجب بند "ه" تبصره ‪۱۵قانون بودجه سال ‪۸۶كل كشور و براي حمايت موثر از تمام توليد كنندگان محصولات كشاورزي و براساس پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي و تصويب شوراي اقتصاد در اختيار دستگاههاي اجرايي ذيربط قرار خواهد گرفت.

وزارت جهاد كشاورزي موظف است با همكاري سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و مطابق با استانداردهاي جهاني ظرف مدت حداكثر ‪۲ماه پس از تصويب اين قانون، دستورالعمل نحوه پرداخت اين ميزان يارانه را به توليدكنندگان بخش كشاورزي تهيه و پس از تصويب شوراي اقتصاد در سال ‪۸۶عملياتي كند.

همچنين به موجب بند"ح"تبصره ‪۱۱قانون بودجه سال ‪۸۶كل كشور، از ابتداي خرداد ماه سهميه‌بندي محصولات پتروشيمي حذف و قيمت اين محصولات آزاد مي‌شود.

در سال ‪،۸۶تهيه و توزيع هرگونه نهاده در بخش كشاورزي با نظارت كامل وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي و بازرگاني توسط بخش خصوصي انجام خواهد شد.


اداره كل روابط عمومي وزارت جهاد كشاورزي
pr@maj.ir
pr@agri-jahad.org
www.pr.maj.ir
تعداد مشاهده خبر13 بار
تصاویر مرتبط
tempShow
Powered by DorsaPortal