وزارت جهاد کشاورزی
تولید 405 هزار تن پسته تا سال 93 در کشور
1389/02/13

مدير كل دفتر امور ميوه هاي وزارت جهاد كشاورزي با اشاره به عملياتي شدن برنامه راهبردي پسته در سالجاري گفت: پيش بيني مي شود در سال 93 ميزان توليد پسته به 405 هزار تن افزايش يابد.رضا فتوحي در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در برنامه پنجم، اجراي برنامه راهبردي پسته پيش بيني شده و با تصويب اين برنامه در مجلس اجراي اين برنامه در سال جاري عملياتي خواهد شد.مديركل دفتر امور ميوه هاي وزارت جهاد كشاورزي عنوان كرد: برنامه راهبردي پسته بر اساس حمايتهاي تسهيلاتي و فني از توليدكندگان پسته در كل چرخه توليد شامل باغات، فرآوري و صادرات طراحي شده است و اين برنامه با هدف ارتقاي كيفيت بهداشتي پسته، عملياتي خواهد شد.وي با اشاره به اجراي برنامه راهبردي پسته در سال جاري به عنوان اولين سال برنامه پنجم اظهار داشت: بر اساس اهداف پيش بيني شده در سال جاري، 20 هزار هكتار از باغات پسته درجه يك و دو بازسازي و نوسازي مي شوند.فتوحي تصريح كرد: درسال جاري احداث 5 هزار و 820 هكتار باغ اصولي و فني در استانهاي مستعد پسته به منظور افزايش كمي توليدات و ارتقاي كيفي محصول به ويژه در باغات درجه دو و سه طراحي و پيش بيني شده است.وي در پايان اعلام كرد: طبق اهداف برنامه پنجم، در سال 93 ميزان توليد پسته به 405 هزارتن بالغ خواهد شد.

تعداد مشاهده خبر18 بار
تصاویر مرتبط
tempShow
Powered by DorsaPortal