وزارت جهاد کشاورزی
بهره گیری از تجربیات جهانی برای مقابله با پدیده خشکیدگی جنگل های زاگرس
1392/08/12

به منظور بررسي علل بروز و راهكارهاي مقابله با پديده خشكيدگي جنگل هاي زاگرس، جلسه هم انديشي با حضور معاون وزير و رياست سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور، اساتيد و صاحبنظران حوزه منابع طبيعي برگزار شد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور، در اين جلسه هم انديشي كه به دعوت سازمان جنگل ها برگزار شد، اساتيد و صاحبنظران حوزه منابع طبيعي ايران، علل بروز و راهكارهاي مقابله با پديده خشكيدگي جنگل هاي زاگرس را به عنوان پديده اي كه تاكنون حدود يك ميليون هكتار از اين جنگل ها را دچار آفت و بيماري كرده است، مورد بحث و بررسي قرار دادند.

بر اساس اين گزارش،با طرح موضوعات و جمع بندي مباحث، مقرر شد شوراي راهبردي با كميسيون هاي تخصصي به دبيري رئيس شوراي عالي جنگل و مرتع تشكيل شود و تصميمات شورا قابليت اجرائي داشته باشد.

همچنين مقرر گرديد با اولويت پايش فني، اقتصادي و اجتماعي و با كمك گرفتن از متخصصين گياهپزشكي، ضمن تهيه نقشه پهنه آلودگي آفات و بيماري ها در جنگل هاي زاگرس از تجربيات جهاني استفاده شود.

تعداد مشاهده خبر11 بار
تصاویر مرتبط
tempShow
Powered by DorsaPortal