وزارت جهاد کشاورزی
ایران دومین تولید کننده خرما در جهان
1388/09/16

 

با پيش بيني توليد بيش از 900 هزار تن خرما در سال جاري، رتبه دوم توليد خرما پس از مصر به كشور ما اختصاص دارد. مديركل دفتر امور ميوه‌هاي وزارت جهاد كشاورزي با اعلام اين مطلب در گفتگو با خبرنگار ايانا گفت: سطح زيركشت محصول خرما در كشور به 240 هزار هكتار مي رسد كه حدود 210 هزار هكتار آن بارور است.آقارضا فتوحي افزود: ايران همچنان پيش قراول سطح زيركشت خرما در جهان است و پس از آن كشور عمارات با 186 هزار هكتار، عربستان با 155 هزار هكتار، الجزاير با 155 هزار هكتار، پاكستان با 85 هزار هكتار و مصر با 33 هزار و 500 هكتار در مقامهاي بعدي قرار دارند.وي با اعلام متوسط عملكرد 6/4 تني ايران در توليد خرما خاطرنشان كرد: به دليل ادامه روند خشكسالي ها در استانهاي خرماخيز به ويژه خوزستان، فارس، هرمزگان، بوشهر و سيستان و بلوچستان، عملكرد آنچنان كه شايسته بود، افزايش نيافت اما به كل توليد لطمه اي وارد نشد.فتوحي در ادامه گفت: در حالي كه هنوز برداشت خرما ادامه دارد، به محض جمع بندي استانها تا اواخر آذرماه، مقدار دقيق توليد سال جاري اعلام خواهد شد.وي مقدار توليد سال گذشته را 990 هزار تن برشمرد و افزود: امسال نيز پيش بيني مي شود بيش از 900 هزار تن خرما برداشت شود.فتوحي در پاسخ به سوال ايانا مبني بر پيش بيني كاهش توليد در سال جاري گفت:‌ تا زماني كه آمار استانها جمع آوري نشود، نمي توان رقمي اعلام كرد ولي پيش بيني كاهش توليد نداريم.وي افزود:‌ خشكسالي امسال در شادگان از توابع استان خوزستان به دليل كانالهاي آبياري نامناسب مشكلاتي را به وجود آورد كه پيگيري براي رفع آن همچنان ادامه دارد.فتوحي از خريد توافقي 150 هزار تن خرما تا زمان حاضر خبر داد و گفت: ميزان صادرات اين محصول در سال گذشته نيز حدود 108 هزار تن بوده است.وي در ادامه از حذف و جايگزيني باغهاي درجه سه و اصلاح نخلستانهاي درجه دو خبر داد و افزود: در اين دفتر كار بازسازي و نوسازي نخلستانهاي باقيمانده از جنگ در استان خوزستان نيز در حال انجام است.مديركل دفتر امور ميوه ها ترويج مسايل به باغي و توزيع نهال تجاري و بازارپسند خرما نظير مجول و پيارم كه قيمت عرضه بالاتري دارند را از ديگر فعاليتهاي اين دفتر عنوان كرد.وي همچنين گفت: حمايت از بخش خصوصي فرصتي است كه اين دفتر به دنبال استفاده از آن براي افزايش كيفيت و كميت محصول خرماست.فتوحي در پايان افزود: ‌حدود 300 هزار و 165 اصله نهال كشت بافتي در كشور توزيع شده است./

اداره كل روابط عمومي وزارت جهاد كشاورزي
pr@agri-jahad.ir
Pr@maj.ir

تعداد مشاهده خبر19 بار
تصاویر مرتبط
tempShow
Powered by DorsaPortal