وزارت جهاد کشاورزی
عوارض صادرات انواع نخود لغو شد
1387/11/26

هيئت وزيران با هدف حمايت از صادركنندگان عوارض صادرات انواع نخود را لغو كرد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، هيئت وزيران اين تصميم را پس از پيشنهاد وزارتخانه‌هاى بازرگاني، امور اقتصادى و دارايي، صنايع و معادن و جهاد كشاورزى و به استناد بند(د) ماده (33) قانون برنامه‌چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامي‌ايران اتخاذ كرد.

اين مصوبه از تاريخ 21 بهمن1387 اجرايي شده است.

اداره كل روابط عمومي وزارت جهاد كشاورزي

pr@agri-jahad.ir
Pr@maj.ir

تعداد مشاهده خبر15 بار
تصاویر مرتبط
tempShow
Powered by DorsaPortal