وزارت جهاد کشاورزی
در 7 ماهه سال جاري 59 هزار و 290 تن محصولات حيواني به ارزش 148 ميليون و 592 هزار دلار به خارج از كشور صادر شد.
1385/08/28

 

به گزارش روابط عمومي گمرك ايران در زيرگروه كالايي محصولات حيواني صادرات عسل، تخم‌مرغ، محصولات دامي، روده و انواع آن و پشم و كرك و پوست و انواع سالامبور داراي افزايش بوده‌اند.

در اين مدت 11 هزار و 976 تن تخم‌مرغ به ارزش 8 ميليون و 442 هزار و 662 دلار به خارج از كشور صادر شد كه اين ميزان به لحاظ وزني 3/86 درصد و از حيث ارزش 4/59 افزايش يافت.

در اين مدت همچنين صادرات عسل با 5/65 درصد افزايش در ارزشي به رقم يك ميليون و 172 هزار دلار رسيد.

در اين مدت 14 هزار و 399 تن پوست و انواع سالامبور به ارزش 56 ميليون و 954 هزار دلار صادر شد كه به لحاظ وزني 15 درصد و از حيث ارزش 5/20 درصد رشد نشان مي‌دهد.

اين گزارش حاكيست: عمده‌ترين خريداران پوست و انواع سالامبور كشورمان، ايتاليا، تركيه، پاكستان، هند و آذربايجان بودند.

در اين مدت صادرات ساير محصولات دامي در زير گروه كالايي محصولات حيواني از بيشترين افزايش برخوردار بوده است. در 7 ماهه امسال 41 ميليون و 574 هزار دلار محصولات دامي صادر شد كه اين ميزان نسبت به مدت مشابه سال قبل 724 درصد افزايش يافت. كشورهاي عراق، تاجيكستان، افغانستان، پاكستان و آذربايجان عمده‌ترين واردكننده محصولات دامي از ايران بودند. در اين مدت 8 ميليون و 138 هزار دلار پشم و كرك و 29 ميليون و 739 هزار دلار روده و انواع آن صادر شد كه به ترتيب 2/41 درصد و 2/0 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشت.

در زيرگروه كالايي محصولات حيواني صادرات پرندگان، گاو، گوسفند و بز نسبت به مدت مشابه سال قبل كاهش نشان مي‌دهد.

در اين مدت 455 هزار دلار انواع پرنده و 2 ميليون و 116 هزار دلار گاو، گوسفند و بز به خارج از كشور صادر شد كه اين ميزان نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتيب 86 و 96 درصد كاهش نشان مي‌دهد.
اداره كل روابط عمومي وزارت جهاد كشاورزي
              www.pr.maj.ir
تعداد مشاهده خبر9 بار
تصاویر مرتبط
tempShow
Powered by DorsaPortal