وزارت جهاد کشاورزی
اختصاص 1 هزار ميليارد ريال اعتبار براي اجراي 9 طرح ملي آبخيزداري در كشور
1390/08/14

 معاون آبخيزداري سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخيزداري از اختصاص هزار ميليارد ريال اعتبار براي اجراي9 طرح ملي آبخيزداري كشور خبر داد.به گزارش واحد مركزي خبر، محمد رضا شجاعي گفت: امسال 9 طرح بزرگ آبخيزداري در كشور در دست اجراست كه به منظور اجراي اين طرح ها حدود يكهزار ميليارد ريال اعتبار اختصاص يافته است.وي با بيان اينكه حدود 60درصد ازسطح كشور در اراضي شيبدار واقع شده ، افزود: اين طرحها در حوزه كرخه و كارون و در بيشتر استانهاي داراي اراضي شيبدار در حال اجرا است . جاعي گفت : طرح هاي آبخيزداري در حوضه كارون در پنج استان چهارمحال و بختياري ، فارس، لرستان ، اصفهان ،خوزستان در حال اجراست.

تعداد مشاهده خبر10 بار
تصاویر مرتبط
tempShow
Powered by DorsaPortal