وزارت جهاد کشاورزی
اجراي پروژه تمرين مديريت جامع حوزه هاي آبخيز در 5 استان كشور با همكاري دفتر عمران سازمان ملل متحد
1391/10/03

معاون آبخيزداري سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور گفت: هم اينك فاز دوم پروژه تمرين مديريت جامع حوزه هاي آبخيز در استان هاي تهران، سمنان، كرمانشاه ، سيستان و بلوچستان و يزد درحال اجراست.

به گزارش ايرنا پرويزگرشاسبي در جمع خبرنگاران در بوشهر افزود: هدف از اجراي اين پروژه تمرين مديريت جامع، نگهداري از حوزه هاي آبخيز و منابع طبيعي با كمك مردم و دستگاه هاي اجرايي است.

وي بيان كرد: فاز نخست اين پروژه كه مربوط به آموزش مردم بود پنج سال بطول انجاميد و فاز دوم آن نيز درطول 10سال انجام مي شود.

گرشاسبي گفت:براي اجراي اين پروژه 200ميليارد ريال اعتبار در نظر گرفته شده كه 140ميليارد ريال از دولت تامين مي شود و 60 ميليارد ريال نيز از طرف دفتر عمران سازمان ملل متحد تامين مي شود.

معاون آبخيزداري سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور ادامه داد: باتوجه به اينكه يكي از عوامل تخريب در حوزه هاي آبخيز نحوه بهره برداري از مراتع است امسال پروژه مشترك آبخيز و مرتع با هدف كاهش دام از مراتع اجرا مي شود.

گرشاسبي اظهار كرد: طبق ماده 14قانون افزايش بهره وري ملزم هستيم سالانه سه ميليون واحد دامي از سطح مراتع كم كنيم و براي دامداراني كه از مراتع كم مي شوند معيشت جايگزين تعريف كنيم.وي گفت: در قالب اين پروژه در دوره زماني 10 ساله 30ميليون واحد دامي از سطح مراتع كم خواهد شد.

گرشاسبي يادآورشد: اجراي اين برنامه منجر به كاهش فرسايش و رسوب و كنترل سيلاب مي شود.گرشاسبي بااشاره به اينكه بيابان وجه اشتراكي در فرسايش بادي و پخش سيلاب در اراضي بياباني دارد افزود: پديده بيابان زايي به خاطر شرايط خاص زمين شناسي، شرايط اقليمي و نحوه بهره برداري در 32ميليون هكتار از عرصه هاي كشور وجود دارد.

معاون آبخيزداري سازمان جنگلها، مراتع وآبخيزداري كشور گفت:در اين عرصه ها شش ميليون و400هزار هكتار كانون بحراني كه چرخه حيات را مختل مي كند وجود دارد و تاكنون 2/5ميليون هكتار از اين كانون هاي درجه يك مهار شده است.

وي يادآور شد: هم اينك 125ميليون هكتاراز سطح كشورقلمرو فرسايش آبي است كه فعاليت هاي حفاظت از آب و خاك درآن در حال انجام است و 70ميليون هكتار نيز قلمرو مناطق سيل خيز كشور است كه در اين عرصه بايد در سطح ملي و استاني برنامه ريزي كنيم.

گرشاسبي گفت: تاكنون 42ميليون هكتار از اين مساحت مطالعات آبخيزداري انجام شده و در سطح 26ميليون هكتار ازآن نيز عمليات آبخيزداري انجام شده است.

وي در خصوص پروژه هاي امسال آبخيزداري نيز افزود: اگر امسال اعتبارات متمم داده شود مي توانيم سه ميليون هكتار ديگر عمليات آبخيزداري انجام دهيم و سطح عمليات آبخيزداري در كشور را به 29ميليون هكتار افزايش دهيم.گرشاسبي اظهار كرد: امسال يكهزارو 800 ميليارد ريال از محل اعتبارات استاني و ملي به پروژه هاي آبخيزداري كشور اختصاص يافته است.
تعداد مشاهده خبر11 بار
تصاویر مرتبط
tempShow
Powered by DorsaPortal