وزارت جهاد کشاورزی
اعمال قيمت‌هاي ترجيحي آب براي بخش كشاورزي
1388/11/12

وزير جهاد كشاورزي از در نظر گرفتن قيمتهاي ترجيحي آب براي بخش كشاورزي خبر داد و گفت: براساس قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، دولت مي‌تواند قيمتهاي ترجيحي براي آب اين بخش لحاظ كند.به گزارش خبرنگار مهر،دكتر صادق خليليان در حاشيه نشست مشترك وزارتخانه هاي نيرو و جهاد كشاورزي در جمع خبرنگاران گفت: جلسات هماهنگي ميان بخش كشاورزي و ساير وزارتخانه ها از جمله وزارت نيرو به صورت هفتگي برگزار مي شود. وزير جهاد كشاورزي افزود: بحث كشاورزي و آب، يك پيوند ناگسستني دارند، به همين جهت نيازمند هماهنگي در زمينه هاي مختلف هستيم كه بتوان آب را در بخش كشاورزي به صورت بهينه استفاده كرد. وي تصريح كرد: در عين حال، وزارت نيرو در بحث تامين و انتقال آب به بخش كشاورزي، تلاش هاي بسياري صورت مي دهد. در اين راستا وزارت جهاد كشاورزي نيز آسيب شناسي هايي در اين زمينه انجام داده و راهكارهايي را نيز احصا كرده است. دكترخليليان ادامه داد: اصول كلي اين راهكارها در حال توافق است و كارگروههاي مشترك نيز بررسي هاي بيشتري را صورت خواهند داد. به گفته دكتر خليليان، در بخش هدفمند سازي يارانه ها پيش بيني شده است كه ارزش آب بايد به صورت هزينه تمام شده از مصارف مختلف اعم از شهري، صنعتي و كشاورزي دريافت شود تا بتوان برنامه ريزي كرد كه مصارف چگونه صورت گيرد و چه تمهيداتي لحاظ شود تا ضمن هدفمند سازي يارانه ها، توليد را نيز حمايت كرد. وي اظهار داشت: هدف اين است كه توليد و اشتغال در بخش كشاورزي مورد حمايت قرار گيرد. در قانون نيز پيش بيني شده است كه قيمتهاي ترجيحي براي بخش كشاورزي لحاظ شود و در عين حال، به تدريج به سمت اعمال قيمت تمام شده آب رويم تا كشاورزان ترغيب شوند كه مصرف آب را در بخش كشاورزي به صورت بهينه انجام دهند.اين عضو كابينه دهم درباره ارايه وسايل كاهنده آب به بخش كشاورزي گفت: وزارت جهاد كشاورزي مشغول توسعه سامانه هاي نوين آبياري در بخش كشاورزي است. در اين راستا 50 درصد از هزينه هاي اجراي اين سامانه ها در بخش كشاورزي، توسط دولت تقبل مي شود و مابقي نيز به صورت وام بانكي طولاني مدت، در اختيار كشاورزان قرار مي گيرد تا بتوان به سمتي حركت كرد كه كشاورزي پيشرفته را در كشور شاهد بود و آب را به صورت اقتصادي مصرف و از هدرروي آب، جلوگيري كرد.

                اداره كل روابط عمومي وزارت جهاد كشاورزي
pr@agri-jahad.ir
Pr@maj.ir

تعداد مشاهده خبر13 بار
تصاویر مرتبط
tempShow
Powered by DorsaPortal