وزارت جهاد کشاورزی
اختصاص يك ميليارد دلار براي توسعه عمليات آبخيزداري در بودجه 1388
1387/08/20

معاون وزير جهاد كشاورزي از موافقت هيئت وزيران با گنجاندن بندي با عنوان "برداشت يك ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي براي عمليات آبخيزداري" در بودجه سال 1388 خبر داد.دكترفرود شريفي در گفتگو با مهر گفت: بر اساس ماده 69 برنامه چهارم مقررشده 20 درصد مساحت حوزه سدهاي كشور و 10 درصد حوزه خارج از سدها (حوزه هاي داخلي) تحت پوشش عمليات آبخيزداري و آبخوانداري قرارگيرند.

معاون وزير جهاد كشاورزي عمليات آبخيزداري و آبخوانداري را از اقدامات كم هزينه و زودبازده در بخش كشاورزي عنوان كرد و افزود: اجراي اين عمليات علاوه بر حفظ  منابع پايه، با كاهش خطر سيل خيزي، خشكسالي، حفاظت از مخازن سدها، كيفيت آب، توليد آب جديد و نيز جلوگيري از تبخير بيش از 70 درصد نزولات آسماني مي شود و در نهايت متضمن توسعه پايدار كشاورزي است.وي با اشاره به تاكيد دولت نهم در سفرهاي استاني مبني بر اجراي عمليت آبخيزداري در بخش كشاورزي، اظهارداشت: در حال حاضر هزار و 100 ميليارد ريال ميزان تعهدي است كه بايد اقدامات در خصوص آبخيزداري در استانهاي كشوراجرايي شود.شريفي تصريح كرد: هيئت دولت در 18 تيرماه سال 85 وزارت جهاد كشاورزي را مكلف به تهيه لايحه برداشت از حساب ذخيره ارزي به منظور تامين اعتبار طرحهاي آبخيزداري كرد و با همكاري معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري گزارش توجيهي آن تهيه و به طورمشترك به تصويب كميسيون زيربنايي صنعت، محيط زيست و اقتصادي دولت رسيد و در 15 مهرماه سال گذشته كليات اين لايحه مورد تصويب هيئت وزيران قرارگرفت.

وي با بيان مطلب فوق افزود: پس از تصويب كليات لايحه درهيئت وزيران، اين لايحه براي تهيه طرح جامع و بارمالي به كميسيون زيربنايي دولت رفت و طرح با يك ماده و 4 تبصره در اين كميسيون تصويب شد و مجدد به هيئت دولت جهت ارايه به مجلس و تصويب نهايي ارسال شد و در27 آذر ماه سال گذشته در نامه اي نمايندگان از رئيس جمهوري خواستار ارايه لايحه برداشت از حساب ذخيره ارزي شدند.

رئيس سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور اعلام كرد: همچنين با توجه به مطرح شدن بحث خشكسالي و سرمازدگي لايحه اي در 31 فروردين ماه سالجاري از سوي وزارت جهاد كشاورزي تهيه و براي تصويب به هيئت دولت ارسال شد و در بند 13 اين لايحه مجدد بر تصويب لايحه برداشت يك ميليارد دلاري از حساب ذخيره ارزي براي توسعه عمليات آبخيزداري تاكيد شد.وي با اشاره به تصويب لايحه خشكسالي در سالجاري تصريح كرد: در يكي از بندهاي لايحه خشكسالي مربوط  به بخش كشاورزي لايحه برداشت از حساب ذخيره ارزي پيش بيني شده بود كه متاسفانه مورد راي گيري واقع نشد و اين موضوع به تعويق افتاد.شريفي اعلام كرد: با توجه به ضرورت اجراي اين لايحه در بخش كشاورزي در31 شهريورماه سالجاري با تصويب هيئت دولت مقرر شد اين موضوع درلايحه بودجه سال 88 پيش بيني شود و مجدد وزارت جهاد كشاورزي در مكاتبات خود با رئيس جمهوري بر سير مراحل قانوني و ارسال آن با قيد فوريت به مجلس تاكيد كرده است.وي بيان كرد: در سالهاي گذشته احداث سدها بدون درنظرگرفتن شبكه هاي زهكشي، آبياري و نيز آبخيزداري صورت گرفته، به نحويكه سالانه رقمي بالغ بر حدود دو تا سه هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري در سطح كلان بدين منظور صورت گرفته؛ لذا براي اينكه سرمايه گذاري هاي گذشته در احداث سدها به نتيجه برسد، بايد احداث شبكه ها و مباحث مربوط  به آبخيزداري مورد توجه قرار گيرد.

اداره كل روابط عمومي وزارت جهاد كشاورزي

pr@agri-jahad.ir
Pr@maj.ir

تعداد مشاهده خبر10 بار
تصاویر مرتبط
tempShow
Powered by DorsaPortal