وزارت جهاد کشاورزی
اسکان عشایر در 1450 نقطه در کشور
1389/12/08

رييس سازمان امور عشايري ايران گفت: از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي تا كنون، عشاير در يكهزار و 450 نقطه كشور اسكان يافته و ساماندهي شده اند. ""جهانشاه صديق"" در گفت وگو با خبرنگار ايرنا در كرج افزود: اين عشاير در يكهزار و 100نقطه به صورت خودجوش و در 350 نقطه با مشورت سازمان امور عشايري اسكان يافته اند. وي ادامه داد: سازمان امور عشايري اكنون در مناطق مختلف براي اصلاح وضعيت زندگي اين قشر خدمات ارايه مي دهد. صديق گفت: البته اسكان عشاير به صورت داوطلبانه انجام مي شود و دولت دست اين قشر را در كوچ روي يا اسكان دايم باز گذاشته است . وي اظهار داشت: اكنون ساماندهي عشاير هم در شكل اسكان قابل تعريف است و هم در شيوه كوچ نشيني و در هر دو صورت سازمان امور عشايري به اين قشر خدمات ارايه مي دهد. رييس سازمان امور عشايري ايران درخصوص رسيدگي به رفع مشكلات اين قشر گفت: در اين بخش غير از سازمان عشايري، دستگاههاي ديگري ماموريت و مسووليت دارند. وي از وزارت آموزش وپرورش به عنوان يكي از وزارتخانه هايي نام برد كه در هر شرايط خاص به فرزندان خانوارهاي عشايري خدمات آموزشي ارايه مي دهد. صديق گفت: وزارتخانه هاي بهداشت و درمان، نيرو، جهاد كشاورزي، كشور و فرهنگ و ارشاد اسلامي از ديگر دستگاههايي هستند كه طبق قانون بايد به عشاير كشور خدمات ارايه دهند. وي اظهار داشت: اين وزارتخانه ها نيز در برنامه چهارم توسعه خدمات شايسته به مناطق عشايري ارايه داده اند بطوري كه اعتبارات هزينه شده ازسوي دستگاههاي مذكور بيش از دو برابر اعتباراتي بود كه سازمان امور عشايري هزينه كرده است. صديق گفت: در برنامه چهارم توسعه، سازمان امور عشايري دوهزار و 800ميليارد ريال و ساير دستگاههاي اجرايي پنج هزارو 600ميليارد ريال در مناطق عشايري كشور براي ايجاد زيرساختها هزينه كرده اند. وي تعداد خانوارهاي عشايري كشور را 212 هزار خانوار با جمعيتي حدود يك ميليون و 200هزار نفر ذكر كرد و افزود: 25 درصد دام كشور توسط عشاير پرورش داده مي شود.

تعداد مشاهده خبر16 بار
تصاویر مرتبط
tempShow
Powered by DorsaPortal