وزارت جهاد کشاورزی
وزارت جهاد كشاورزي از توليد محصولات ارگانيك حمايت مي كند
1386/11/13

مشاور وزيرجهاد كشاورزي گفت: وزارت جهاد كشاورزي حمايت از توليد محصولات ارگانيك اعم از دامي، شيلاتي و گياهي را در دستور كار خود قرار داده است.

دكترغلامرضا اميني رنجبر مشاور وزيرجهاد كشاورزي و مديركل دفترمحيط زيست و توسعه پايداركشاورزي درگفت و گو با خبرنگار موج؛ اظهارداشت: به منظور توليد محصولات ارگانيك (سالم) در كشور تاكنون اقدامات قابل توجهي انجام نشده است، اين درحالي است كه پتانسيل توليد اين محصولات در كشور وجود دارد.

وي افزود: هم اكنون توليد محصولات ارگانيك توسط معاونت توليدات گياهي وزارت جهاد كشاورزي دنبال مي شود كه دراين راستا خط مشي وزارت جهاد حمايت از توليد اين محصولات اعم از دامي، شيلاتي و گياهي است.

دكتراميني رنجبر با اشاره به تدوين استاندارد براي بيش از 60 محصول باغي در زمينه باقيمانده سموم، بيان كرد: موسسه استاندارد و وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي بايد نسبت به تدوين استاندارد باقيمانده سموم براي همه محصولات باغي و زراعي توليدي كشوراقدام كنند.

وي پايداري توليد را به عنوان شرطي لازم براي توسعه پايدار خواند و افزود: توسعه پايدار دربرگيرنده توازن ظريفي از سياستها و تعيين اولويت هايي است كه در جهت دستيابي به توسعه اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي بكار گرفته مي شود.

مشاور وزيرجهاد كشاورزي با اشاره به افزايش سطح دانش و اطلاعات مردم و اهميت مسائل رفاهي و كيفيت مواد غذايي مصرفي، تصريح كرد: دراين خصوص سياستگزاران و تصميم گيرندگان بخش كشاورزي بايد با جديت در راستاي انطباق هر چه بيشتر سياست ها، راهبردها و نوع مديريت منابع با مباني كشاورزي پايدار گام بردارند.

دكتراميني رنجبر تاكيد كرد: اين سياست ها ، راهبردها و اقدامات بايستي به گونه اي تدوين و اجرا شود تا براي كشاورزان وضعيت بهتر و مطمئن تر، براي مصرف كنندگان سلامتي و بهداشت تغذيه اي مناسب تر و براي محيط زيست پايداري و بي خطر بودن را به همراه داشته باشد.اداره كل روابط عمومي وزارت جهاد كشاورزي
pr@maj.ir
pr@agri-jahad.org
www.pr.maj.ir

تعداد مشاهده خبر53 بار
تصاویر مرتبط
tempShow
Powered by DorsaPortal