وزارت جهاد کشاورزی
طرح احياء زيستگاه هاي آبزيان خليج فارس و درياي مكران اجرا مي شود
1392/12/10

 مديرعامل سازمان شيلات ايران گفت: براي حفظ ذخيرگاه آبزيان و افزايش سهم سبد مصرفي مردم از اين منابع خدادادي به زودي طرح طرح احياء زيستگاه هاي آبزيان خليج فارس و درياي مكران اجرا مي شود.

به گزارش ايرنا، حسن صالحي در دومين همايش ملي شيلات افزود : هدف كلان صنعت شيلات كشور بر دو ركن حفظ ذخاير آبزيان به عنوان منبع بزرگ غذايي و دست يابي به توسعه پايدار صنعت شيلات در كشور استوار مي باشد .

وي، با بيان اينكه ظرفيت برداشت از ذخاير آبي در خليج فارس و درياي مكران از اندازه مجاز گذشته است هشدار داد : اگر بهره برداري از ذخاير آبي بي حد و مرز شود ، نابودي اكوسيستم آبي و ذخاير آبزي در اين منطقه دور از انتظار نيست .

وي با اشاره به توليد 97 درصد ماهي سفيد شمال كشور به صورت مصنوعي ، ابراز كرد : به دليل حضور شناورهاي نفتي ، حامل هاي انرژي در دريا ، بهره برداري بيش از اندازه مجاز از منابع آبي ، افزايش آلودگي ها و ساير تهديدهاي انساني در مصب موجب رشد جمعيت آبزيان در شمال كشور مي باشد كه با تدابير انديشيده شده گونه هاي بومي و كمياب به صورت مصنوعي تكثير و در آب رها سازي مي شوند .

مديرعامل سازمان شيلات ايران ، جمع آوري اطلاعات و آناليز داده ها را در راستاي تحقيقات علمي ، كاري پر هزينه دانست.

صالحي ادامه داد: عقد قرار داد همكاري با دانشگاه ها در جهت استمداد طلبي از استاندان مجرب و متخصص در عرصه صنعت شيلاتي كاري مهم مي باشد كه بايد به سرعت عملياتي شود تا از هزينه تحقيقات علمي كاسته شود .

وي ،از كشور هاي آمريكايي ، اروپايي و آسياي شرقي به عنوان پيشتازان پرورش آبزيان در قفس نام برد و ياد آور شد: نروژ سالانه حدود يك ميليون تن توليد آبزي در قفس دارد كه اين رقم در ايران صفر است .

وي به ظرفيت جنوب كشور در پرورش ميگو اشاره كرد و يادآور شد: اگرچه براي رسيدن به نقطه اوج اين صنعت فاصله زيادي مانده است ولي اين حركت بشارت پيروزي در آينده را مي دهد.

مديرعامل سازمان شيلات ايران ، با تاكيد بر اينكه صنايع شيلاتي بايد همراه با پايش و ارزيابي صحيح از منطقه توسعه يابند خاطر نشان كرد: يكي از دغدغه هاي دانش آموختگان رشته شيلات و صنايع دريايي نبود شغل مي باشد.

صالحي تصريح كرد: با برنامه ريزي صحيح و دقيق در صدد ايجاد شركت هاي خدمات مهندسي در كنار فعاليت هاي صنعت صيد و صيادي براي اشتغال دانش آمختگان دانشگاهي رشته هاي شيلات و صنايع دريايي هستيم .

وي توليد مصنوعي آبزيان در كشور را 900 هزار تن در دو سال گذشته برآورد كرد و يادآور شد: اين ميزان توليد در مقابل توليد كشورهاي توسعه يافته و حتي كشورهاي آسياي جنوب شرقي به عنوان كشور هاي در حال توسعه ناچيزي مي باشد .

تعداد مشاهده خبر17 بار
تصاویر مرتبط
tempShow
Powered by DorsaPortal