وزارت جهاد کشاورزی
اجرای استاندارد آفت‌کش‌ها در تمامی محصولات کشاورزی اجباری شد
1388/06/10

 

با تصويب دولت و به منظور ارتقاء كيفيت بهداشتي محصولات كشاورزي و جلوگيري از انتقال سموم آفت‌كش‌ها به مصارف غذايي، طي يك دوره 5ساله، استاندارد بيشينه مانده آفت‌كش‌ها در تمامي محصولات كشاورزي كشور، اجرايي خواهد شد.  شوراي عالي استاندارد بنا به پيشنهاد موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تصويب كرد كه كارگروهي با مسئوليت موسسه استاندارد و عضويت وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، جهاد كشاورزي، بازرگاني، علوم، تحقيقات و فناوري، سازمان حفاظت محيط زيست، نماينده اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران و نماينده‌اي از توليدكنندگان ذيربط طي يك دوره پنج ساله اجراي استاندارد بيشينه مانده آفت‌كش‌ها در محصولات كشاورزي را برنامه‌ريزي و ساماندهي نمايد به نحوي كه در پايان دوره مذكور استاندارد ياد شده در تمامي محصولات كشاورزي رعايت شود.به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني دولت، كارگروه ياد شده از تمامي راهكارهاي موجود از جمله استفاده از استانداردهاي تشويقي براي تحقق اهداف مذكور استفاده خواهد نمود. ساير استانداردهاي موجود مرتبط با تاييد كارگروه ظرف 3 ماه به شوراي عالي استاندارد ارائه خواهد شد و در مواردي كه استاندارد موجود نيست با پيشنهاد موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و بررسي و تصويب كارگروه، استاندارد لازم تهيه و ارائه شود.بر طبق اين مصوبه، در تدوين استانداردهاي جديد‌، بايد مخاطرات ناشي از مصرف كودهاي كشاورزي مورد توجه قرار گيرد. زيرساختهاي مورد نياز بايستي توسط وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تهيه و براي بررسي شوراي عالي استاندارد ارائه شود.اين مصوبه در تاريخ 7/6/1388 از سوي محمود احمدي نژاد رئيس جمهور به دستگاههاي اجرايي ابلاغ شده است.لازم به ذكر است ، يكي از راهكارهاي مبارزه با آفت‌ها، مبارزه شيميايي يا استفاده از آفت‌كش‌ها است و مانده اين مواد در بافت‌هاي گياهي به همراه غذا به مصرف انسان و دام مي‌رسد و از آنجايي كه ورود مستمر اين مواد به بدن انسان از لحاظ بهداشتي ضرر مي رساند‌، لازم است حدود مشخص و معيني به عنوان مرز بيشينه مانده اين آفت‌كش‌ها در فرآورده‌هاي غذايي‌، كشاورزي معين شود.

اداره كل روابط عمومي وزارت جهاد كشاورزي
pr@agri-jahad.ir
Pr@maj.ir

تعداد مشاهده خبر16 بار
تصاویر مرتبط
tempShow
Powered by DorsaPortal