وزارت جهاد کشاورزی
2 میلیون تن گیاه سورگوم امسال تولید می‌شود
1389/02/21

مديركل دفتر محصولات اساسي وزارت جهاد كشاورزي اعلام كرد در سالجاري بالغ بر 2 ميليون تن گياه سورگوم به عنوان مقاوم ترين گياه علوفه‌اي به خشكي توليد مي‌شود.محمدمهدي كابلي در گفتگو با مهر در ارتباط با افزايش توليد محصولات علوفه اي درسالجاري گفت: به منظور استفاده از فضاهاي خالي موجود در فواصل بين كشتهاي اصلي و در اراضي حاشه اي و كم كيفيت توليد بيش از 50 تن علوفه تر درهرهكتار همچون چغندرقند، شلغم وكدوعلوفه اي مي تواند بخشي از نيازغذايي واحدهاي دامپروري را تامين كند.وي بيان كرد: درحال حاضرانواع جديدي از ارزن هاي علوفه اي معرفي و در چندين استان كشور در فواصل بين دو كشت وارد سيستم تناوبي شده واين گياهان به لحاظ ارزش غذايي و كيفيت علوفه توليد با سايرمحصولات حجيم برابري مي كند.مديركل دفترمحصولات اساسي وزارت جهاد كشاورزي بر لزوم استفاده ازگياهان مقاوم به خشكي دركشور تاكيد كرد و افزود: سورگوم به عنوان مقاوم ترين گياه علوفه اي به خشكي و كمبود آب جايگاه ويژه اي را طي سالهاي اخير به خود اختصاص داده است.وي با بيان مطلب فوق افزود: گياه سورگوم با امكان برداشت بيش از3 چين در سال و با توليد بيش از 50 تن و حتي دربرخي مناطق در حدود 150 تن علوفه ترنقش موثري در تامين علوغه مرغوب مورد نياز دامهاي منطقه وافزايش سطح درآمد زارعين را داشته است.كابلي اعلام كرد: با توزيع بذر رايگان و نيم بها در كنار ورود ادوات جديد جهت ارتقاي مكانيزاسيون كشت گياه سورگوم سطح آن به حدود 30 هزار هكتار و توليد 2 ميليون تن در سالجاري بالغ خواهد شد.وي اظهارداشت: معرفي دو گونه جديد از شبدرها كه مقاومت بيشتري به سرما دارند با عنوان شبدرقرمز ولاكي در مناطق سرد و كوهستاني درفصل زمستان نيازغذايي دامهاي منطقه را تامين كرده و در سالجاري افزايش توليد اين بذرو از برنامه هاي اين دفتراست.

تعداد مشاهده خبر16 بار
تصاویر مرتبط
tempShow
Powered by DorsaPortal