وزارت جهاد کشاورزی
اجراي طرح هاي مديريت بر مزارع ؛ حركت به سوي علم گرايي در بخش كشاورزي
1387/05/29

معاون وزير جهاد كشاورزي در امور توليدات گياهي گفت: پديده خشكسالي در كشور مي تواند در سايه برنامه ريزي مناسب و بينش كارشناسان و محققان كشاوروزي به يك فرصت تبديل شود.

دكترمحمدرضا جهانسوز در دهمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات در كرج افزود: چنين خشكسالي توام با سرمازدگي طي چند صد ساله گذشته در كشور بي سابقه بوده و مقابله با آن نيازمند تدوين برنامه كوتاه مدت ، ميان مدت و بلند مدت در زمينه استفاده بهينه آب در بخش كشاورزي است .

وي خاطرنشان كرد: اكنون با استفاده از روشهاي نوين آبياري و مديريت بر منابع اب تا حدودي خشكسالي تبديل به فرصت شده اما اين فعاليتها كافي نيست و بايد گسترش يابد. وي گفت: اجراي طرحهاي مديريت بر مزارع در واقع حركت به سوي علم گرايي در بخش كشاورزي است و تحقق اين امر درگرو حمايت محققان از كشاورزان است . دكترجهانسوز ادامه داد: در همين راستا اكنون در نقاطي از كشور به صورت آزمايشي مزارع نمونه مورد ارزيابي قرار گرفته كه نتايج آن طي هفت سال آينده در كشور كاربردي خواهد شد. وي ، تغيير نگرش در بخش كشاورزي از جمله تامين آب و استفاده بهينه از آن را براي دستيابي به اهداف مدنظر در اين زمينه نيز يك ضرورت ذكر كرد. اين مسوول افزود: براي رسيدن به توليد پايدار در زمينه محصولات زراعي و باغي بايد از يك نگرش استراتژيك و جامع نگر برخوردار شد. دكترجهانسوز گفت: توليد كافي و مقرون به صرفه ، حفاظت و حمايت اين منابع و توجه به سلامت و تندرستي جامعه سه شرط اصلي براي رسيدن به پايداري در محصولات كشاورزي است .

 

وي افزود: براي توليد بيشتر محصولات كشاورزي و پايداري دراين عرصه امسال اغلب نهاده‌هاي كشاورزي به صورت يارانه‌اي و در سطح وسيع بين كشاورزان توزيع شده است . وي با قدرداني از حضور پر رنگ تشكلهاي خصوصي در بخشهاي مختلف كشاورزي گفت : حمايت از اين تشكلها امسال از ويژگيهاي خاص سياستهاي دولت در بخش كشاورزي است .

وي از فعاليت بانك اطلاعات جغرافيايي كشاورزي ايران خبر داد و افزود: هفته آينده اولين عكسبرداري هوايي در اين زمينه آغاز خواهد شد.

رييس انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات كشور نيز دراين كنگره گفت: براي مقابله با پديده خشكسالي نيازمند مديريت جامع در استفاده بهينه از اب كشاورزي كشور هستيم .

دكتر عطااله سيادت افزود: جمهوري اسلامي ايران جزو ۶۵كشور جهان است كه در كمربند خشكي قرار دارد و بروز پديده خشكسالي هر چند سال يكبار در كشور قابل پيش بيني است .

وي، رونق اقتصادي كشاورزي كشور را درگرو سرمايه‌گذاري توام با مديريت و برنامه ريزي صحيح واصولي دانست .

دراين كنگره يك هزار و ۲۰۰مقاله پذيرفته شده به صورت پوستر، ۴۰مقاله شفاهي و ۱۲مقاله كليدي در زمينه‌هاي اكولوژي ، كشاورزي پايدار، به زراعي ، فيزيولوژي گياهان زراعي ، به نژادي ، ژنتيك و بيوتكنولوژي ارائه مي شود.

بيش از يك هزار و ۵۰۰نفر از مديران ، استادان ، محققان و كارشناسان علوم زراعت و اصلاح نباتات كشور در اين دهمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران در موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر كشور در كرج به مدت سه روز شركت دارند.

تعداد مشاهده خبر16 بار
تصاویر مرتبط
tempShow
Powered by DorsaPortal