وزارت جهاد کشاورزی
تقويت بخش كشاورزي بهترين راه مقابله با تحريم ها و ترويج اقتصاد مقاومتي
1392/12/07

نماينده ولي فقيه در وزارت جهاد كشاورزي تاكيد كرد: تقويت بخش كشاورزي بهترين وسيله براي مقابله با تحريم هاي اقتصادي و ترويج اقتصاد مقاومتي است.

به گزارش ايرنا، آيت الله  حسن عالمي از همه كشاورزان و مروجان فرهنگ كار خواست جهادگرانه وارد عرصه اقتصاد مقاومتي شوند.

وي با بيان اينكه خواست رهبر معظم انقلاب مبني بر اقتصاد مقاومتي بايد در هر شرايط و فرصتي دنبال شود ،افزود: حال كه دشمن از راه اقتصاد وارد شده است بايد تلاش كرد تا وابستگي كشور از بعد اقتصادي به سايرين قطع شود.

آيت الله عالمي بر حراست و احياي منابع طبيعي تاكيد كرد و افزود: ريشه كشاورزي در كشور منابع طبيعي است و روحانيون شاغل در جهاد كشاورزي بايد براي ترويج فرهنگ حفظ منابع طبيعي بيش از پيش اهتمام داشته باشند.

وي با بيان اينكه تمركز ثروت در دست افراد خاص مطلوب شريعت نيست افزود: ثروت هاي جامعه اسلامي كه در قالب هايي همچون زكات، خمس، صدقه و اوقاف وجود دارد بايد به همه تعلق يابد.

آيت الله عالمي گفت: زكات وسيله توسعه و ترويج فرهنگ ديني است و يكي از كاربردهاي زكات توسعه و تبليغ دين و ارزشهاي ديني است.

وي جلوگيري از فقر و فساد ناشي از آن، كمك به تامين امنيت مرزهاي كشور اسلامي، تقويت انس افراد با دين،درمان رذائل اخلاقي و بخل را از ثمرات رواج زكات در جامعه اسلامي ذكر كرد.

آيت الله عالمي گفت: زكات روابط اجتماعي فقير و غني را تعميق كرده و باعث مي شود كه فقرا از حمايت ساير بندگان خدا نااميد نشده و بعضي از بندگان خدا نياز برخي ديگر را تامين كنند و همگان نسبت به يكديگر احساس مسووليت داشته باشند.

وي فلسفه زكات را تربيت نسل پاك ذكر كرد و افزود: اعتقادات اسلامي گواهي مي دهد كه شخصي كه غذاي ناپاك مصرف كند نسلي معيوب و ناسالم از نظر اخلاقي ايجاد خواهد كرد.

آيت الله عالمي با اشاره به آثار اجتماعي زكات در جامعه اسلامي گفت: معضل بيكاري و برخي آثار شوم اجتماعي با پرداخت زكات از بين رفته و كشور مقتدر مي شود و از طرف ديگر عمران و آباداني كشور نيز بيش از گذشته شده و مردم راحت زندگي مي كنند.

تعداد مشاهده خبر15 بار
تصاویر مرتبط
tempShow
Powered by DorsaPortal