وزارت جهاد کشاورزی
توزيع رايگان واكسن تب برفكي بين واحدهاي دامي كشور
1389/02/22

رئيس سازمان دامپزشكي كشور گفت: به منظور حمايت از دامداران كشور ، واكسن تب برفكي با يارانه پرداختي توسط دولت به صورت رايگان در بين واحدهاي دامي كشور توزيع مي شود.دكتردستور در گفتگو با پايگاه اطلاع رساني شبكه خبر گفت : واكسني كه در موسسه رازي براي مقابله با بيماري اخير تب برفكي توليد شد براي مبارزه با يكي از سويه هاي جديد اين بيماري است.رئيس سازمان دامپزشكي گفت: اين واكسن در بين تمام واحدهاي دامي كشور به صورت رايگان توزيع مي شود كه يارانه آن توسط دولت پرداخت خواهد شد و نياز نيست كه دامداران هيچ مبلغي براي واكسيناسيون دامي بپردازند.وي گفت : كارشناسان موسسه رازي در مدت 1 ماه تلاش شبانه روزي توانستند واكسن اين بيماري را با سويه غير بومي تهيه كنند. رئيس سازمان دامپزشكي گفت : واكسن هاي توليدي در موسسه رازي پس از توليد ، به صورت فاز به فاز و در هر فاز بين 600 تا 700 هزار از اين واكسن تحويل سازمان دامپزشكي مي شود.وي افزود : تمام واكسن هايي كه هم اكنون در عمليات واكسينه  واحدهاي دامي آلوده انجام مي شود سويه بومي را داراست.دستور در ادامه گفت : براي مبارزه با اين بيماري در بين دام هاي كشور بخشي مربوط به واكسيناسيون مي باشد و بخش ديگر آن رعايت نكات قرنطينه اي و بهداشتي است كه دامداران بايد آنها را رعايت كنند تا اين واكسن بتواند براي مقابله بيماري موثر واقع شود. رئيس سازمان دامپزشكي در پايان خاطرنشان كرد : هنوز ممنوعيت تردد بين استاني دام ها و ورود دام زنده به داخل كشور ادامه دارد و چنانچه هر زمان مشاهده شود فردي به صورت غيرمجاز اقدام به ورور دام زنده به داخل كشور نمايد به شدت با فرد خاطي برخورد قانوني خواهد شد.بيماري تب برفكي بيماري ويروسي عفوني است كه به شدت واگير است.اين بيماري بيشتر در كمين دام هايي همچون "گاو ،گوسفند و بز " است و از اين رو بايد دامداران واحدهاي دامي خود را از نظر بهداشتي و قرنطينه كنترل كنند تا از بروز اين بيماري در بين دام ها جلوگيري شود.

تعداد مشاهده خبر14 بار
تصاویر مرتبط
tempShow
Powered by DorsaPortal