وزارت جهاد کشاورزی
ایران به دانش تشخیص عوامل بیماریزای تخم چشم‌ زده قزل‌آلا دست یافت
1386/12/21

مديركل دفتربهداشت و مبارزه با بيماريهاي آبزيان سازمان دامپزشكي كشور از دستيابي ايران به تشخيص عامل بيماريزاي تخم چشم زده ماهي قزل آلا به منظور ايجاد امنيت در صنعت آبزي پروري خبر داد.

محمد عزيززاده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: براي اولين بار سازمان دامپزشكي كشور به توان تشخيص سه عامل بيماريزاي IHN، IPN و VHS تخم چشم زده ماهي قزل آلا دست يافته است.

مديركل دفتربهداشت و مبارزه با بيماريهاي آبزيان سازمان دامپزشكي كشور با اشاره به اعمال نظارت بهداشتي بر محموله هاي وارداتي تخم چشم زده ماهي قزل آلا در 1.5 ماه اخير، بيان كرد: درمبادي ورودي فرودگاه امام خميني(ره) و مهرآباد محموله هاي وارداتي تخم چشم زده ماهي قزل آلا مورد نمونه برداري قرار مي گيرند.

وي ادامه داد: درمرحله بعد نيز اين محموله ها با روش PCR( آزمايشگاههاي تشخيص هويت ) درمراكز تكثيراستانهايي كه قرار است درآنجا ذخيره سازي شوند مورد آزمايش قرارمي گيرند.

عزيز زاده با بيان اينكه با انجام آزمايشات محموله هاي وارداتي آلوده برابر مقررات معدوم سازي مي شوند، افزود: عوامل بيماريزاي تخم چشم زده ماهي قزل آلا در ليست اخطار كردني OIE يا سازمان بين المللي بيماريهاي واگير جانوران قرار گرفته كه دستيابي به توان تشخيص اين عوامل باعث افزايش حاشيه امنيت صنعت آبزي پروري به ويژه در ماهيان قزل آلا مي شود.

به گفته وي با اين روش قسمت اعظمي از تلفات ناشي از بيماريهاي ليست OIE درتخم چشم زده ماهي قزل آلا كاهش و يا حذف مي شود.مديركل دفتربهداشت و مبارزه با بيماريهاي آبزيان سازمان دامپزشكي كشور بيان كرد: سيستم مراقبت فعال درتخم چشم زده گونه ميگوي پرورشي وانامي و ماهيان زينتي آب شيرين در حال اجرا است.


اداره كل روابط عمومي وزارت جهاد كشاورزي
pr@maj.ir
pr@agri-jahad.org
www.pr.maj.ir

تعداد مشاهده خبر16 بار
تصاویر مرتبط
tempShow
Powered by DorsaPortal