وزارت جهاد کشاورزی
افزايش تنوع گونه آبزيان پرورشي وحفاظت و بازسازي زيستگاه ها؛ رويكردهاي موسسه تحقيقات شيلات ايران درسال86
1386/04/03

 

رئيس موسسه تحقيقات شيلات ايران افزايش تنوع گونه آبزيان پرورشي، حفاظت و بازسازي زيستگاه ها، مطالعه زمينه هاي گسترش آبزي پروري و تعيين گونه هاي بازارپسند و تقويت و ارتقاء نقش تحقيقات در زمينه هاي آبزي پروري را از رويكردهاي تحقيقاتي موسسه در سال جاري اعلام كرد.

به گزارش واحد مركزي خبر، دكترعباس علي مطلبي در نشست خبري با خبرنگاران، در خصوص عملكرد و رويكرد اين مركز در سال جاري گفت: هدف از افزايش تنوع گونه‌ آبزيان پرورشي كمك به امكان تكثير مصنوعي ماهي اوزون برون پرورشي، توليد ماهي بستر (فيلماهي ماده در استرلياد نر) و مقايسه رشد آنها با رشد فيلماهي در ايران، دستيابي به فرمولاسيون و بيوتكنيك تكثير مصنوعي ماهي اوزون برون، پرورش توام خيار دريايي با ميگو در تانك هاي فايبرگلاس، تكثير و پرروش ماهي كفال خاكستري، پرورش ماهي در قفس، تكثير و پرورش جلبك است.

وي تاكيد كرد: تعيين اندازه مناسب رهاسازي بچه ماهي آزاد از طريق ارزيابي قابليت هايي تنظيم اسمزي، تكثير مصنوعي ماهي سفيد فرم پاييزه، امكان كنترل جمعيت شانه دار مهاجم درياي خزر، انجماد اسپرم ماهيان خاوياري مهاجر به رودخانه سفيد رود ، تعيين اندازه چشمه مناسب تورگوشگير و ارزيابي ذخاير ماهي حلوا سفيد (مشترك ايران و كويت) از مهمترين فعاليت هاي اين موسسه است.

رئيس موسسه تحقيقات شيلات ايران افزود: تعيين توده زنده كفزيان آبهاي خليج فارس و درياي عمان، تعيين وضع صيد و ذخيره‌ ماهي سفيد در سواحل ايراني درياي خزر، احداث زيستگاه مصنوعي در استان هاي جنوبي ايران، ارزيابي ذخاير ماهيان خاوياري در حوزه جنوبي درياي خزر، تكثير و پرورش صدف‌هاي مرواريد ساز (لب سياه )، و بررسي جامع شرايط اكو لوژيك محدوده آبهاي ايران در خليج فارس با هدف تعيين وضع ذخاير آبزيان و تكثير و پرورش آبزيان به ويژه ميگو در سواحل جنوب از اقدامات مربوط به حفاظت و بازسازي زيستگاه هاي موسسه تحقيقات شيلات است.

رئيس موسسه تحقيقات شيلات ايران مولد سازي از ميگوهاي پرورشي وانامي را از زمينه‌هاي گسترش آبزي پروري و تعيين گونه‌هاي بازارپسند خواند و گفت: دستيابي به بيوتكنيك توليد خاويار پرورشي و بيوتكنيك تكثير و پرورشي ماهيان دريايي جنوب كشور و پيش بيني چهار هزار و 500 تن توليد (در پايان برنامه چهارم ) از زمينه هاي مورد توجه موسسه براي تقويت و ارتقاء نقش تحقيقات آبزي پروري و كاهش ضايعات صيد گونه‌هاي كمياب آبزي است.

مطلبي در ادامه ايجاد سيستم پرتابل مداربسته آبزي پروري و تكثير و پرورش ماهيان خاوياري و ساير آبزيان در سيستم مدار بسته آبزي پروري را جزو افق سه سال آينده تحقيقات شيلات در مدار بستر آبزي پروري خواند.

وي همچنين تحقيقات كاربردي بر مبناي محصولي مطابق برنامه چهارم توسعه زير بخش، توسعه تحقيقات تقاضا محور، مشاركتي، مسووليت گرا بر اساس موازين علمي و سياست هاي وزارت

جهاد كشاورزي ، توسعه تعاملات با بخشهاي ذيربط از جمله سازمان شيلات، سازمان دامپزشكي، تشكل هاي صيادي و آبزي پروري و ساير نهادهاي پژوهشي و آموزشي كشور را از اهداف عملياتي موسسه تحقيقات شيلات ايران برشمرد.

مطلبي گفت: تقويت مراكز جنوب كشور از لحاظ نيروي انساني و تجهيزات با توجه به حجم توليدات و ظرفيت ها در نوار ساحلي جنوب، توسعه مزارع نمونه اي و پايلوتهاي تحقيقاتي و زمينه سازي در جهت ترويج يافته‌هاي تحقيقاتي، گسترش نظارت و ارزيابي طرح ‌هاي تحقيقاتي در حين اجرا بر اساس اهداف از پيش تعيين شده نيز از فعاليت هاي امسال موسسه تحقيقات شيلات ايران است.

 

اداره كل روابط عمومي وزارت جهاد كشاورزي
pr@maj.ir
pr@agri-jahad.org
www.pr.maj.ir


تعداد مشاهده خبر15 بار
تصاویر مرتبط
tempShow
Powered by DorsaPortal