وزارت جهاد کشاورزی
برنامه ملي پايش باقي مانده هاي سموم در محصولات شير، تخم مرغ و گوشت قرمز امسال اجرا مي شود
1387/01/24

معاون وزيرجهاد كشاورزي گفت: برنامه ملي پايش باقي مانده هاي سموم براي محصولات دامي همچون شير، تخم مرغ، گوشت قرمز و عسل در سال جاري اجرا مي شود.

دكترمجتبي نوروزي در گفتگو با مهر گفت: در سال جاري با راه اندازي كليه دستگاه هاي آزمايشگاه تشخيص باقي مانده هاي سموم و با به كارگيري امكانات موجود دراين آزمايشگاه ميزان باقي مانده ها درشير، تخم مرغ و گوشت قرمز اندازه گيري و كنترل مي شود.

رئيس سازمان دامپزشكي كشور با اشاره به آغاز اجراي برنامه ملي پايش باقي مانده ها در ميگو، عنوان كرد: پايش باقي مانده سموم از سال گذشته براي ميگو صورت گرفته و امسال اين برنامه براي شير، تخم مرغ، عسل و گوشت قرمز اجرايي خواهد شد.

وي تصريح كرد: اجراي برنامه ملي پايش باقي مانده ها در سال جاري به منظوراندازه گيري ميزان باقي مانده ها در فرآورده هاي خام دامي تحت برنامه اي منسجم دنبال مي شود.

دكترنوروزي اظهارداشت : اين برنامه امسال براي محصولات مذكوراجرا مي شود و به تدريج به ساير فرآورده هاي دامي تعميم مي يابد، ضمن اينكه با انجام آزمايشات بر روي نمونه ها امر نظارت برروند اجراي اين برنامه صورت مي گيرد.


اداره كل روابط عمومي وزارت جهاد كشاورزي
pr@maj.ir
pr@agri-jahad.org
/www.pr.maj.ir

تعداد مشاهده خبر12 بار
تصاویر مرتبط
tempShow
Powered by DorsaPortal