وزارت جهاد کشاورزی
1500ميليارد ريال تسهيلات توسط صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري كشاورزي پرداخت شده است
1386/04/12

 

مدير عامل صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي كشور گفت: اين صندوق در طول دو سال فعاليت يك هزار و ‪۵۰۰ميليارد ريال تسهيلات به كشاورزان پرداخت كرده است.

" عوض عليزاده مقدم " روز دوشنبه در آيين آغاز فعاليت صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري كشاورزي استان كردستان در سنندج افزود: اين در حاليست كه سرمايه صندوق توسعه كشاورزي ‪۴۰۰ميليارد مي‌باشد.

به گزارش ايرنا،وي پرداخت يك هزار و ‪۵۰۰ميليارد ريال تسهيلات با توجه به ميزان سرمايه را نشانه توان گردش مالي بالاي صندوق توسعه دانست، گفت : صندوق توسعه در همين مدت ‪۳۵۰هزار تن نهاده‌هاي مورد نياز كشاورزان كشور را تامين كردند.

وي در ادامه كشاورزي را محور توسعه كشور دانسته و ارزش توليدات كشاورزي را ‪۳۰۰هزار ميليارد ريال اعلام كرد و گفت: بخش كشاورزي ‪۲۰درصد از توليد ناخالص كشور و ‪۵۰درصد از صادرات غير نفتي و ‪۲۵درصد اشتغال كشور را مديريت مي‌كند.

وي با اشاره به‌اينكه به رغم ظرفيت بالاي كشاورزي اين بخش با مشكلات اساسي مواجه است افزود: سال گذشته حجم كمي توليدات كشاورزي بالغ بر ‪۱۰۰ميليون تن بود كه متاسفانه در يك فرايند ناكارآمد بنحوي به مصرف‌كننده مي‌رسد كه نمي تواند تامين‌كننده منافع توليدكننده و مصرف‌كننده باشد.

وي تشريفات دست و پاگير، زمانبندي و وثيقه را از موانع اصلي بي‌بهره ماندن توليدكننده كشاورزي دانست و گفت: بين توليدكننده و مصرف‌كننده خلايي وجود دارد كه در مسير آن توليدكننده براي تامين منابع مالي به واسطه‌ها كه روند اقتصاد سالم اخلال مي‌كنند روي مي‌آورد.

وي افزود: مجموع اعتبارات سرمايه در گردش بخش كشاورزي كشور در سال گذشته ‪۱۲۰هزار ميليارد ريال بوده كه شش هزار ميليارد ريال آن توسط بانك كشاورزي، ‪۲۰درصد ساير بانكها و ‪۳۵درصد منابع مورد نياز از بازارهاي غير رسمي تامين شده است.

وي گفت: صندوق توسعه با رويكرد پذيرش بخشي از تصديگري بخش كشاورزي و تامين منابع مالي مورد نياز كشاورزان تاسيس شده و تسهيلات خود را با نرخ سود چهار درصد پرداخت مي‌كند.

وي با اشاره به اينكه تاكنون ‪۱۷صندوق توسعه بخش كشاورزي در استانهاي كشور راه اندازي شده، گفت: اين صندوق در اجراي سياستهاي دولت مبني بر موظف نمودن بانكها براي كاهش و تعديل نرخ سود بانكي در بخش كشاورزي پيشرو مي باشد.

وي افزود: صندوق توسعه سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي كه‪ ۵۱درصد از سرمايه آن توسط تشكلهاي كشاورزي و ‪۴۹درصد آن توسط دولت تامين مي‌شود، با تامين منابع مالي مورد نياز توليدكنندگان كشاورزي نقش موثري در حفظ و تامين منافع توليدكننده و مصرف‌كننده را داشته باشد.


اداره كل روابط عمومي وزارت جهاد كشاورزي
pr@maj.ir
pr@agri-jahad.org
www.pr.maj.ir

تعداد مشاهده خبر8 بار
تصاویر مرتبط
tempShow
Powered by DorsaPortal