وزارت جهاد کشاورزی
رييس سازمان امور اراضي كشور :110 ميليون هكتار از اراضي ملي كشور سند مالكيت دارند
1386/03/22

مهندس عليرضا اورنگي رييس سازمان امور اراضي كشور  گفت: كل عرصه كشور يكصد و 64 ميليون هكتار است كه از اين ميزان يكصد و 35 ميليون هكتار آن اراضي ملي خارج از حريم شهرهاست كه سازمان امور اراضي و وزارت جهادكشاورزي موظف است مالكيت آنها را به ثبت برساند.

وي افزود: از مجموع اراضي ملي كشور براي 110 ميليون هكتار از آنها سند مالكيت صادر شده است و براي مابقي اراضي نيز اسناد مالكيت صادر خواهد شد.

به گزارش ايسنا وي در ادامه گفت: تا پايان سال 85 حدود يك ميليون هكتار از اراضي كشور كه داراي معارض بوده اند، در كميسيون ماده 56 اختلافي مورد بررسي قرار گرفته كه براي بخش عمده اي از آنها راي صادر شده، براي مابقي نيز به‌زودي احكام نهايي براي اجرا صادر خواهد شد.

مهندس اورنگي افزود: متاسفانه سالانه بين 20 تا 25 هزار هكتار از اراضي ملي كشور توسط افراد سودجو مورد تعرض قرار مي گيرد كه بايد با تهيه و تدوين قوانين جديد و هماهنگي با دستگاه قضايي، مانع از ادامه اين روند شد.

رييس سازمان امور اراضي كشور با اشاره به آسيب شناسي صورت گرفته از قوانين موجود در زمينه اراضي ملي گفت: با ارزيابي از قوانين موجود قبل و پس از انقلاب به اين نتيجه رسيده ايم كه اين قوانين با شرايط و مقتضيات امروز جامعه متناسب نيست و اين موضوع سبب شده است افراد سودجو با سوء استفاده از اين نارسايي هاي و خلأهاي قانوني به اراضي ملي هجوم آورند كه با اتخاذ سياسيت هاي جديد و تصويب لوايح دولت در مجلس و مجمع تشخيص مصلحت نظام، انتظار مي رود زمينه هاي سوء استفاده سودجويان از اراضي ملي برطرف شود.


اداره كل روابط عمومي وزارت جهاد كشاورزي
pr@maj.ir
pr@agri-jahad.org
www.pr.maj.ir
تعداد مشاهده خبر16 بار
تصاویر مرتبط
tempShow
Powered by DorsaPortal