وزارت جهاد کشاورزی
اجراي 58 هزار هكتار شبكه فرعي آبياري و زهكشي در كشور
1389/06/02

مديركل دفتر توسعه سامانه‌هاي نوين آبياري وزارت جهاد كشاورزي گفت: با تخصيص 50 درصد از اعتبار مصوبه اخير شوراي عالي آب امكان اجرايي شدن 58 هزار هكتار شبكه فرعي آبياري و زهكشي فراهم مي‌شود. به گزارش ايسنا، عبدالحسين بهنام زاده با اشاره به اختصاص مبلغ سه هزار و 500 ميليارد ريال اعتبار براي تسريع در تكميل شبكه‌هاي آبياري و زهكشي از سوي شوراي عالي آب افزود: با تخصيص 50 درصد اين اعتبار به شبكه‌هاي فرعي آبياري و زهكشي امكان اجرايي شدن حدود 58 هزار هكتار شبكه فرعي آبياري و زهكشي با اعتبارات صد در صد دولتي فراهم مي‌شود كه اثرات اين امر موجب اصلاح الگوي مصرف در سطح زياد شده و صرفه جويي 58 ميليون متر مكعب آب خواهد شد. وي همچنين با اشاره به تخصيص سه هزار ميليارد ريال اعتبار از محل صندوق توسعه ملي با اولويت شبكه‌هاي فرعي آبياري و زهكشي كه شبكه‌هاي اصلي آنها خاتمه يافته است، خاطر نشان كرد: در نظر گرفتن اولويت لحاظ شده براي اين اعتبار از سوي شوراي عالي آب و تخصيص صد در صد اعتبار مذكور به شبكه‌هاي فرعي آبياري و زهكشي مي‌تواند حدود 100 هزار هكتار شبكه فرعي آبياري و زهكشي با اعتبارات صد در صد دولتي احداث كرد. به گفته اين مدير اختصاص اين ميزان اعتبار موجب اصلاح الگوي مصرف در سطح 100 هزار هكتار و صرفه جويي 100 ميليون متر مكعب آن خواهد شد. بهنام زاده با اشاره به عملكرد معاونت آب و خاك و صنايع وزارت جهادكشاورزي در زمينه احداث شبكه‌هاي فرعي آبياري و زهشكي، يادآور شد: اين معاونت تا كنون توانسته 400 هزار و 365 هكتار از زمينهاي كشاورزي كشور را مجهز به سيستمهاي شبكه‌هاي فرعي آبياري و زهكشي كند. وي در پايان گفت: از عمده مشكلات پيش روي اين بخش فاصله حدود يك ميليون هكتاري فيمابين شبكه‌هاي اصلي و فرعي آبياري و زهكشي است. اميد است با تخصيص اعتبارات مورد نياز و همكاري و مشاركت بانكهاي عامل در پرداخت تسهيلات به كشاورزان به منظور پرداخت سهم مشاركت و همچنين همكاري هرچه بيشتر كشاورزان در اجراي پروژه‌هاي شبكه‌هاي فرعي آبياري و زهكشي با كاهش مشكلات اجتماعي اين فاصله هرچه سريعتر كمتر شود.

تعداد مشاهده خبر8 بار
تصاویر مرتبط
tempShow
Powered by DorsaPortal