وزارت جهاد کشاورزی
توزیع 17رقم بذر زودرس هیبرید ذرت در کشور
1387/06/11

مديركل دفتر امور ذرت و محصولات علوفه اي وزارت جهاد كشاورزي گفت: در سال جاري به منظور مقابله با كم آبي بالغ بر17 رقم بذر خارجي و زودرس هيبريد ذرت به كشور وارد شده است.محمد مهدي كابلي در گفتگو با مهر گفت: در سال جاري به منظور مقابله با كمبود آب و ايجاد تنوع در ارقام ذرت، بالغ بر17 رقم بذر خارجي و زودرس هيبريد ذرت متناسب با شرايط  آب و هوايي وارد كشور شده است.مديركل دفتر امور ذرت و محصولات علوفه اي وزارت جهاد كشاورزي با اعلام اينكه بذور وارداتي خارجي امسال در 22 استان كشور توزيع شده است، افزود: اين ارقام در سطح 56 هزار هكتار از اراضي كشور كشت شده است.وي بيان كرد: در سال جاري به منظور ترويج و توسعه كشت ذرت و تنظيم الگوي تاريخ كشت بهاره و تابستانه، ارقام جديد ( ميان رس و زودرس) از سوي كشاورزان مورد استفاده قرار گرفت، به نحويكه بالغ بر 32 تن از بذور ارقام خارجي و زودرس و نيز ارقام داخلي در سطحي معادل دو هزار و 300 هكتار در قالب مزارع الگويي كشت شده است.كابلي اظهارداشت: با توجه به بروز خشكسالي اخير، توسعه كشت با به كارگيري ارقام زودرس به دليل نياز آبي كمتر آنها نسبت به ارقام ديررس، يكي از اولويتهاي ما است، ضمن اينكه توليد ارقام زودرس داخلي نظير ارقام سينگل كراس فجر و دهقان و توليد ارقام خارجي زودرس و ميان رس در داخل كشور در دستور كار قرار دارد.

اداره كل روابط عمومي وزارت جهاد كشاورزي

pr@agri-jahad.ir
Pr@maj.ir

تعداد مشاهده خبر65 بار
تصاویر مرتبط
tempShow
Powered by DorsaPortal