وزارت جهاد کشاورزی
12و 13 آبان ماه کارگاه بررسی نتایج طرح ثبت ارقام تجاری محصولات باغی برگزار می شود
1388/08/11

سومين كارگاه بررسي نحوه اجرا و نتايج حاصل از طرح هاي ثبت ارقام تجاري محصولات باغي 12 و 13 آبان ماه سال جاري توسط موسسه تحقيقات ثبت و گواهي بذر  و نهال در كرج برگزار مي‌شود.

به گزارش روابط عمومي وزارت جهاد كشاورزي، از ابتداي سال 87 و در راستاي اجراي قانون ثبت ارقام گياهي و كنترل و گواهي بذر و نهال؛ پروژه شناسايي ، تهيه نقشه ژنتيكي و ثبت ارقام يا ژئوتيپ هاي برتر 13 محصول بومي باغي كشور آغاز شده است.

بنابراين گزارش اين محصولات شامل بادام، انار، انجير، زردآلو، گردو، فندق، زيتون، خرما، گيلاس، گلابي، سيب، انگور، و پسته مي باشد كه با همكاري مؤسسه هاي تحقيقاتي اصلاح و تهيه نهال و بذر، بيوتكنولوژي، خرما و ميوه‌هاي گرمسيري ، پسته و دانشگاه تبريز تحت بررسي قرار دارند.

در پروژه ثبت ارقام تجاري محصولات باغي 130 رقم از محصولات در قالب 26 طرح تحقيقاتي در حال مطالعه هستند كه پس از تكميل فرآيند ثبت به عنوان هسته هاي اوليه تكثير انبوه استفاده خواهند شد.

اين پروژه با هدف ساماندهي نهالستان ها وتوليد نهال استاندارد و گواهي شده اجرا مي‌شود.

بر اساس اين گزارش، با توجه به اهميت اجراي پروژه شناسايي ، تهيه نقشه ژنتيكي و ثبت ارقام يا ژئوتيپ هاي برتر 13 محصول بومي باغي كشور ، كارگاهي آشنايي با نحوه اجرا، كنترل پيشرفت ، ارزيابي اطلاعات و نتايج حاصل از انجام اين پروژه با حضور رؤساي مؤسسه هاي تحقيقاتي مديران و كارشناسان بخش برگزار مي شود.


اداره كل روابط عمومي وزارت جهاد كشاورزي
pr@agri-jahad.ir
Pr@maj.ir

تعداد مشاهده خبر27 بار
تصاویر مرتبط
tempShow
Powered by DorsaPortal