وزارت جهاد کشاورزی
فعالیت 22 هزار و۵۰۰واحد تولیدی صنایع غذایی با اشتغال۶۰۳ هزار نفر در کشور
1387/11/08

 

مديركل دفتر صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي معاونت آب وخاك وصنايع وزارت جهاد كشاورزي گفت : ايران به لحاظ توليدات كشاورزي و باغي درجهان جايگاه ويژه‌اي دارد.

مهندس عليرضا پوربصير درجمع خبرنگاران در كرج افزود: براين اساس كشور از نظر توليدات باغي جز‪ ۱۰كشور برتر جهان و درخاورميانه مقام اول را دارد . وي افزود: همچنين ايران به لحاظ تنوع محصولات باغي سومين كشور جهان محسوب مي‌شود.

پوربصير ادامه داد: اكنون جمهوري اسلامي ايران دومين توليدكننده برنج ، جو، سيب زميني و چغندر در خاورميانه و آسياي مركزي است . وي گفت : ايران نيز در توليد ذرت و حبوبات مقام سوم و در توليد گندم رتبه چهارم آسياي مركزي و خاورميانه را دارد.

مديركل دفتر صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي ادامه داد: خوشبختانه پس از پيروزي انقلاب اسلامي به رغم مشكلات ناشي از جنگ تحميلي ، رشد صنايع تبديلي كشاورزي در كشور در مسير خوبي حركت كرده است .

وي بيان داشت : در بخش صنايع تبديلي و فرآوري محصولات كشاورزي ميزان توليدات از حدود ‪۸تا ‪۱۰ميليون تن در سال ‪۵۷به بيش از يكصد ميليون تن در سال جاري رسيده است .

وي گفت : همچنين ميزان توليدات محصولات خام كشاورزي از حدود۲۴ميليون تن در سال ‪۵۷به بيش از يكصد ميليون تن در سال ‪۸۶رسيد.

وي افزود: اكنون۲۲هزار و۵۰۰واحد توليدي صنايع غذايي با اشتغال۶۰۳ هزار نفر در كشور فعال است .

وي تصريح كرد: در بين سالهاي۸۴تا ۸۶يك هزار و۶۰۰واحد توليدي صنايع غذايي با اشتغالزايي ‪۲۰هزار نفر دركشور به بهره برداري رسيد.

پورنصيرخاطرنشان كرد: تاپايان سال جاري سه ميليون و ‪۸۰۰هزار تن به ظرفيت صنايع تبديلي و تكميلي داراي مجوز وزارت جهاد كشاورزي افزوده مي شود.

مديركل دفتر صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي گفت : اكنون در استقرار واحدهاي صنايع تبديلي و تكميلي كشور به گونه‌اي برنامه ريزي شده كه حتي الامكان اين واحدها در قطبهاي توليد مواد خام فعاليت كنند.

وي گفت : آخرين آمار دريافتي مربوط به ‪۹ماه گذشته حاكي از آن است كه ‪۶۰درصد اهداف برنامه چهارم معادل فرآوري ‪۳/۲ميليون تن مواد خام كشاورزي در كشور محقق شده كه طبق پيش بيني تا پايان امسال اهداف برنامه تحقق مي يابد. وي افزود: براي اين ميزان فرآوري جديد يك ميليارد و۶۰۰ميليون ريال سرمايه‌گذاري شده كه حدود ‪۵۰درصد آن از طريق منابع بانكي تامين شده است پورنصير درخصوص وضعيت صنايع تبديلي و تكميلي در برنامه پنجم توسعه اظهار داشت : با توجه به اينكه اهداف كمي برنامه دراين بخش هنوزبه مرحله تصويب نرسيده ودرحال كارشناسي است ، بنابراين اعلام قطعي درخصوص كمي به تصويب نهايي بستگي دارد.

وي تاكيد كرد: خوشبختانه صنايع تبديلي و تكميلي مطابق مصوبه كارگروه اقتصادي منتخب دولت براي برنامه پنجم جايگاه ويژه‌اي را به خود اختصاص داده و در كارگروه ‪۱۱صنايع و معادن كميته‌اي با عنوان صنايع تبديلي و تكميلي تشكيل شده است .

وي ادامه داد: با توجه به ارتباط تنگاتنگ صنايع تبديلي با بخش كشاورزي برنامه‌هاي مرتبط باآن در كارگروه كشاورزي و امنيت غذايي هم بررسي خواهد شد.

اين مسوول ، گسترش واحدهاي صنايع تبديلي در قطب‌هاي كشاورزي با مشاركت بهره برداران جهت افزايش درآمد و بازگشت ارزش افزوده به خود آنها و توليد ‪۲۴ميليون تن محصولات فرآوري شده كشاورزي طي برنامه ، ايجادظرفيت براي بسياري از محصولات خام كشاورزي نظيرسيب زميني ، خرما ودرجه بندي مركبات انگور، پسته ، زعفران ، بسته بندي مواد پروتيني ، افزايش ظرفيت سردخانه‌ها و انبارهاي فني از اولويتهاي برنامه پنجم نام برد.۱۶۰ وي گفت : بازسازي و نوسازي واحدهاي موجود با اولويت واحدهاي شالي كوبي ، فرآوري وبسته بندي خرماو كشتارگاههاكه دامنه آن حداقل به يكهزارو۳۰۰ واحد مي‌رسد از ديگر اولويتهاي برنامه پنجم است .

اداره كل روابط عمومي وزارت جهاد كشاورزي

pr@agri-jahad.ir
Pr@maj.ir

تعداد مشاهده خبر17 بار
تصاویر مرتبط
tempShow
Powered by DorsaPortal