وزارت جهاد کشاورزی
عملکرد 100 روزه سازمان حفظ نباتات تشریح شد
1392/09/17

رئيس سازمان حفظ نباتات كشور از توسعه برنامه هاي توسعه توليد محصول سالم در بخش كشاورزي خبر داد و گفت :يك ميليارد تومان اعتبار در مرحله اول براي كنترل آفات و توليد محصول سالم در 100 روز نخست فعاليت دولت اختصاص يافته است.

به گزارش خبرنگار واحد مركزي خبر ، آقاي رضا فتوحي در جلسه خبري امروز ، روند اعطاتي استاندارد تشويقي توليد محصول سالم را در 100 روز دولت يازدهم مطلوب ارزيابي كرد.

وي گفت : بر اساس دستور العمل سازمان استاندارد ، تمام محصولات كشاورزي در سراسر كشور كه به تاييديه آموزشگاه هاي معتمد برسد كد 16 رقمي محصول سالم يا محصول گواهي شده دريافت مي كند.

رئيس سازمان حفظ نباتات كشور افزود: در 100 روز نخست فعاليت دولت يازدهم مبارزه بيولوژيك يا غيرشيميايي در سطح 350 هزار هكتار از اراضي كشاورزي آغاز شده است.

وي با اشاره به ا ينكه دولت براي مديريت تلفيقي آفات ،كاهش سموم و كودهاي شيمياي رديف اعتباري در نظر گرفته است ، افزود : تا كنون يك ميليارد تومان از اين رديف اختصاص يافته است و بقيه در طول اجراي برنامه صرف خواهد شد.

فتوحي گفت : اختصاص 200 ميليارد ريال اعتبار براي خريد خدمت 5200 كارشناس گياه پزشك براي توليد مواد غيرشيميايي ومبارزه با آفات در 100 روز نخست فعاليت دولت يازدهم از ديگر اقدامات بوده است.

رئيس سازمان حفظ نباتات كشور توزيع بذر سالم و ضد عفوني شده را مهم ترين عامل توليد پايدار و كاهش مصرف سموم و كودهاي شيميايي دانست و گفت: در 100 روز عمر دولت بيش از يك ميليون تن بذر سالم ضد عفوني شده مقاوم به آفات براي سال زراعي 93-92 درمراكز استانها توزيع شده است.سال زراعي از مهر آغاز مي شود.

فتوحي همچنين از اجراي طرح مبارزه با علف هرز گندم در 4 ميليون و 500 هزار هكتار از اراضي خبر داد و گفت: سازمان حفظ نباتات كشور براي كنترل احتمالي بيماري زنگ گندم در يك ميليون هكتار آمادگي كامل دارد.

وي افزود : در 100 روز عمر كاري دولت يازدهم برنامه كنترل آفت سن غلات در 27 استان به ويژه در استان هاي غربي و مركزي در سطح 2 ميليون هكتار تدوين وعملياتي شده است.

رئيس سازمان حفظ نباتات كشور از اجراي روش هاي كنترل غير شيميايي آفات در يك ميليون هكتار از مزارع سبزي و صيفي و باغات خبر داد و گفت : اين سازمان در نظر دارد كنترل عوامل بيماري را در به سمت روش هاي غيرشيمايي هدايت كند.

فتوحي افزود :‌ طرح ملي ارزيابي آلاينده هاي غذايي و زيست محيطي نيز قرار است با همكاري بخش خصوصي و دولتي در 2 ميليون و 350 هزار هكتار از اراضي كشاورزي اجرا شود.

تعداد مشاهده خبر15 بار
تصاویر مرتبط
tempShow
Powered by DorsaPortal