وزارت جهاد کشاورزی
اجراي طرح هاي زير بنايي آب و خاك در سطح 50 هزار هكتار از اراضي كشاورزي استان ايلام
1389/03/12

وزير جهاد كشاورزي گفت: رويكرد دولت، رويكرد عدالت محور و در راستاي توسعه كشور است.به گزارش ايرنا، دكترصادق خليليان در جلسه شوراي اداري شهرستان دره شهر افزود: دولت عدالت محور در سالهاي گذشته برنامه هاي توسعه اي را براي رشد و پيشرفت كشور با استفاده از طرحهاي بزرگ و كوچك اجرا كرده است. وي گفت: در دولت نهم و با ابتكار رييس جمهوري سفرهاي استاني طرح ريزي شد كه در اين سفرها دولتمردان از نزديك با مشكلات مردم در شهرها و روستاها آشنا مي شوند. وزير جهاد كشاورزي خاطرنشان كرد: در سالهاي گذشته رشد و توسعه كشور سرعت يافته و دولت دهم نيز در سال همت مضاعف و كار مضاعف گامهاي بلندي براي توسعه كشور بر مي دارد. وي اضافه كرد: بسياري از مشكلات شهرها و روستاها با اجراي طرحهاي كوچك و زود بازده رفع مي شود و اين درحاليست كه هيات دولت دو سفر خود را با رويكرد عمراني انجام داده است. خليليان با اشاره به دور سوم سفرهاي استاني هيات دولت اظهار داشت: رويكرد فرهنگي و اهميت دادن به مباحث فرهنگي در دستور كار سفرهاي سوم هيات دولت قرار گرفته و كار گروه هاي فرهنگي در همه استانها براي رفع مشكلات و مباحث فرهنگي برگزار مي شود. وي اظهار داشت: مديران بايد قدردان فرصت خدمتگزاري به مردم باشند و با انجام امور و رفع مشكلات مردم در راستاي توسعه كشور گام بردارند. خليليان، بيكاري را يكي از معضلات اصلي استان ايلام دانست و افزود: بايد با برنامه ريزي مناسب و اجراي طرحهاي ويژه و سهل الوصول در راستاي رفع اين مشكل گام برداشت. وزير جهاد كشاورزي با اشاره به بحث خشكسالي در كشور طي سال گذشته اضافه كرد:50 درصد از مطالبات خشكسالي سال گذشته پرداخت شد و امسال نيز با اولويت ويژه دراختيار استانهاي داراي مساله خشكسالي پرداخت خواهد شد. وي تصريح كرد: وزارت جهاد كشاورزي به دنبال طرح بزرگي براي توسعه كشاورزي در استان ايلام است. خليليان افزود: دراين طرح 50 هزار هكتار از اراضي استان زيرپوشش فعاليتهاي زيربنايي آب و خاك قرار مي گيرد تا در افزايش توليدات دامي و كشاورزي و همچنين رفع مشكل بيكاري و افزايش توسعه استان اقدام شود. وي مدت زمان اجراي اين طرح را 5 سال عنوان كرد و افزود: اين طرح امسال آغاز مي شود. وزير جهاد كشاورزي همچنين گفت: با توجه به موضوع خشكسالي در كشور طي سالهاي گذشته موضوع تمديد زمان بازپرداخت وامهاي كشاورزي در دستور كار قرار گرفته و زمان بازپرداخت وامها تمديد مي شود.

تعداد مشاهده خبر12 بار
تصاویر مرتبط
tempShow
Powered by DorsaPortal