وزارت جهاد کشاورزی
هيئت وزيران 809 ميليارد ريال براي پرداخت ضرر و زيان خريد تضميني دانه هاي روغني اختصاص داد
1386/03/09

هيئت وزيران براي پرداخت ضرر و زيان ناشي از خريد تضميني دانه هاي روغني مبلغ 809 ميليارد و 500 ميليون ريال اختصاص داد .

به گزارش دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، هيئت وزيران تصويب كرد تا از اين ميزان  مبلغ 759  ميليارد ريال جهت خريد تضميني محصولات اساسي كشاورزي اختصاص يابد ، مبلغ مذكور به سازمان مركزي تعاوني روستايي اختصاص يافت .

همچنين مبلغ 50 ميليارد و 500 ميليون ريال نيز  جهت تهيه پيله تر در اختيار شركت سهامي پرورش ايران  قرار گرفت.

اين مصوبه در تاريخ 8 خرداد ماه سالجاري توسط معاون اول رئيس جمهور به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور جهت اجراء ابلاغ گرديد.
اداره كل روابط عمومي وزارت جهاد كشاورزي
pr@maj.ir
pr@agri-jahad.org
www.pr.maj.ir
تعداد مشاهده خبر13 بار
تصاویر مرتبط
tempShow
Powered by DorsaPortal