وزارت جهاد کشاورزی
3 /‪۲۵۷میلیارد ریال خسارت به کشاورزان پرداخت شد
1386/04/10

صندوق بيمه محصولات كشاورزي در هفت ماهه نخست سال زراعي ‪۸۵ ۸۶درمجموع ‪۲۵۷ميليارد و ‪۳۰۱ميليون ريال خسارت به توليدكنندگان زيربخشهاي مختلف كشاورزي پرداخت كرده است.

به‌گزارش ايرنا، بالاترين ميزان خسارت پرداختي در زير بخشهاي مختلف كشاورزي در دوره يادشده به توليدكنندگان زيربخش دام و طيور اختصاص دارد كه به ترتيب ‪۱۵۱ميليارد و ‪۸۵۳ميليون ريال و‪ ۸۶ميليارد و ‪۱۲۹ميليون ريال خسارت دريافت كرده‌اند.

توليدكنندگان محصولات زراعي نيز در اين مدت ‪۱۶ميليارد و ‪۵۴۸ميليون ريال خسارت دريافت كرده‌اند.

صندوق بيمه محصولات كشاورزي همچنين در اين دوره ‪۶۱۷ميليون ريال خسارت به توليدكنندگان آبزيان ، ‪۵۰۵ميليون ريال به بهره‌برداران منابع طبيعي و يك ميليارد و ‪۶۴۹ميليون ريال به باغداران پرداخت كرده است.

صندوق يادشده تعداد بيمه‌گذاران را در هفت ماهه نخست سال زراعي ‪،۸۵ ۸۶ يك ميليون و ‪۲۸۷هزار و ‪۱۴۶نفر اعلام كرد كه اين ميزان ‪۳۴هزار و ‪۱۷۵نفر كمتر از افراد بيمه‌گذار در زمان مشابه سال زراعي ‪۸۴ ۸۵بوده است.

تعداد افراد خسارت ديده نيز از ابتداي سال زراعي جاري تا پايان فروردين ماه امسال ‪۲۵۴هزار و ‪۲۵۵نفر اعلام شد.

سطح اراضي بيمه شده كشاورزي در هفت ماهه نخست سال زراعي جاري نيز در زيربخش زراعت چهار ميليون و ‪۵۶۰هزار و ‪۵۵۷هكتار، در زيربخش باغباني ‪۳۰۷ هزار و ‪۱۷۶هكتار و منابع طبيعي يك ميليون و ‪۳۱۰هزار و ‪۹۶۳هكتار اعلام شده است.

براساس اعلام صندوق بيمه محصولات كشاورزي، در دوره يادشده همچنين شش ميليون و ‪۵۹۶هزار و ‪۵۲۰واحددامي، ‪۲۵۹ميليون و ‪۱۵۰هزارو ‪۵۰قطعه طيور، ‪۵۱۲هزار و ‪۲۵۵مترمربع مزرعه پرورش آبزيان و ‪۲۵۸جعبه پرورش كرم ابريشم تحت پوشش بيمه محصولات كشاورزي قرار داشته است.

مجموع حق بيمه "دريافتي" و "دريافتني"( قابل دريافت ) در اين مدت نيز يك تريليون و ‪۶۷۸ميليارد و ‪۲۱۸ميليون ريال اعلام شده است. 

اداره كل روابط عمومي وزارت جهاد كشاورزي
pr@maj.ir
pr@agri-jahad.org
www.pr.maj.ir

تعداد مشاهده خبر16 بار
تصاویر مرتبط
tempShow
Powered by DorsaPortal