وزارت جهاد کشاورزی
اختصاص250 میلیارد تومان اعتبار به استان های خشکسال کشور
1387/02/25

مسئول ستاد خشكسالي وزارت جهاد كشاورزي ازاختصاص 250ميليارد تومان اعتبار به استانهاي خشكسال كشور خبر داد . سجادي ديشب در بجنورد افزود : همه استانهاي كشور امسال به علت كاهش شديد بارندگي دچار خشكسالي هستند كه تاكنون 14 استان بعنوان استانهاي خشكسال و سه استان نيز مشمول توزيع علوفه دام شناسايي شده اند .

سجادي گفت : تامين آب اشاميدني مورد نياز انسان و دام/ توزيع علوفه/ خريد دام از دامداران و همچنين خريد تانكر براي آبرساني به مناطق عشايرنشين از جمله اولويتهاي مصرف اعتبار خشكسالي است .

وي از تنظيم لايحه دولت به مبلغ دو هزار ميليارد تومان براي جبران خسارت سرمازدگي و خشكسالي خبر داد و افزود : اين لايحه با قيد دو فوريت تقديم مجلس مي شود .

مسئول ستاد خشكسالي وزارت جهاد كشاورزي گفت :خراسان شمالي هم اكنون در رديف استانهاي خشكسال كشور قرار ندارد و فقط مشمول توزيع علوفه دامي است .

سجادي افزود هم اكنون براي خريد و توزيع علوفه دامي/ پنج ميليارد و 800 ميليون ريال/ در اختيار ستاد خشكسالي استان خراسان شمالي قرار گرفته است .


اداره كل روابط عمومي وزارت جهادكشاورزي
pr@maj.ir
pr@agri-jahad.org
/www.pr.maj.ir

تعداد مشاهده خبر19 بار
تصاویر مرتبط
tempShow
Powered by DorsaPortal